Skip to main content

Chuẩn bị ầu tư xây dựng Dự án Nhà máy lắp ráp ô tô FAW Hoàng Trà thuộc Khu công nghiệp Đồng Bành

          Theo Thông báo số 44/TB-UBND của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thu hồi đất để thực hiện đầu tư xây dựng dự án Nhà máy lắp ráp ô tô FAW Hoàng Trà với các nội dung sau:

          Thực hiện thu hồi đất để đầu tư xây dựng mới Nhà máy lắp ráp ô tô FAW Hoàng Trà công suất 10.000chiếc/năm.

          Địa điểm thu hồi đất tại các lô: V&N5, V&N6, V&N7, V&N8, V&N9, V&N10, V&N11, V&N12, V&N13, V&N14  thuộc  Khu công nghiệp Đồng Bành, tỉnh Lạng Sơn.

          Diện tích thu hồi là 109.641,6 m2; Trong đó: Thuộc địa giới của thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng: 88.304,9 m2; Thuộc địa giới của xã Hoà Lạc, huyện Hữu Lũng: 21.336,7 m2.

Ranh giới khu đất thu hồi gồm 2 khu:

Khu 1: Phía Đông Bắc: Tiếp giáp lô đất V&N4; Phía Tây Bắc: Tiếp giáp đường gom, đường Quốc lộ 1A; Phía Tây Nam: Tiếp giáp đường nội bộ Khu công nghiệp; Phía Đông Nam: Tiếp giáp giải cây xanh bờ sông Thương.

 Khu 2:  Phía Đông Bắc: Tiếp giáp đường nội bộ Khu công nghiệp; Phía Tây Bắc: Tiếp giáp đường gom, đường Quốc lộ 1A; Phía Tây Nam: Tiếp giáp đất nông nghiệp thuộc xã Hoà Lạc; Phía Đông Nam: Tiếp giáp giải cây xanh bờ sông Thương.

          Công tác đo đạc, thống kê, kiểm đếm đất và tài sản gắn liền với đất để lập hồ sơ thu hồi đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư bắt đầu thực hiện từ tháng 4/2010; Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thực hiện việc di chuyển bàn giao mặt bằng trong năm 2010.

          Giao UBND huyện Chi Lăng và UBND huyện Hữu Lũng Chỉ đạo UBND thị trấn Chi Lăng, UBND xã Hoà Lạc thực hiện niêm yết công khai Thông báo số 44/TB-UBND của UBND tỉnh tại trụ sở UBND thị trấn Chi Lăng, UBND xã Hoà Lạc và địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Tuyên truyền vận động các hộ dân, cá nhân đang quản lý sử dụng đất trong phạm vi thu hồi chấp hành các chủ trương, chính sách của Nhà nước về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Tổ chức thực hiện Kế hoạch bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án theo quy định của Pháp luật hiện hành.

                                                                        Vũ Đình Chuyền

                                                            Sở Thông tin và Truyền thông