Skip to main content

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị góp ý kiến dự thảo Luật An toàn thực

           Ngày 13 tháng 4 năm 2010, Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật An toàn thực phẩm. Dự hội nghị có các Đại biểu Quốc hội khóa XII tỉnh Lạng Sơn, Thường trực HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn và lãnh đạo một số Sở, Ban, Ngành của tỉnh.

            Dự án Luật An toàn thực phẩm đã được thảo luận tại Kỳ họp thứ VI, sau chỉnh sửa hoàn chỉnh lấy ý kiến tại các địa phương dự kiến sẽ được thông qua tại Kỳ họp lần thứ VII Quốc hội Khóa XII vào tháng 5 năm 2010. Dự thảo Luật An toàn thực phẩm gồm 12 chương 72 điều, trong đó gồm: Những quy định chung; Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong bảo đảm an toàn thực phẩm; Điều kiện chung về bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh; Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất kinh doanh thực phẩm; Nhập khẩu và xuất khẩu thực phẩm; Quảng cáo ghi nhãn thực phẩm; Thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm...

            Các đại biểu tham gia hội nghị đã nhất trí cao với việc ban hành Luật An toàn thực phẩm là bảo đảm quyền lợi của tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm và sức khỏe cộng đồng người tiêu dùng. Các ý kiến tham gia liên quan đến bố cục dự thảo Luật; Về thời hạn sử dụng thực phẩm; Ghi nhãn mác đối với thực phẩm biến đổi gen; Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm...

            Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn Khóa XII tiếp thu toàn bộ các ý kiến đóng góp để tham gia thảo luận tại Kỳ họp thứ VII Khóa XII.

                                                                       

Vũ Đình Chuyền

                                                            Sở Thông tin và Truyền thông