Skip to main content

Tăng cường sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật

          Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về việc phát triển và khai thác cơ sở hạ tầng viễn thông bền vững, hiệu quả , đồng thời giữ sạch đẹp cảnh quan môi trường nhất là ở các đô thị (Chỉ thị số 422/CT-TTg ngày 02/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý và phát triển bền vững cơ sở hạ tầng kỹ thuật)

            Chỉ thị quy định công trình viễn thông công cộng được ưu tiên sử dụng không gian mặt đất, lòng đất, đáy sông, đáy biển... Các đường cáp viễn thông, đường dây thuê bao được kết hợp đi dọc đường giao thông, cầu cống, hè phố, đường phố, đường điện để thuận tiện cho việc lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng và bảo vệ công trình. Các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng được ưu tiên đặt tại các nhà ga, bến xe, cảng biển, cảng hàng không, cửa khẩu và các địa điểm công cộng khác để phục vụ nhu cầu của người sử dụng.

Các doanh nghiệp viễn thông tăng cường hợp tác sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là cột Anten, nhà trạm, cống bể cáp… trên nguyên tắc đàm phán cùng có lợi.

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các Bộ, Ngành có liên quan triển khai thực hiện Chỉ thị này và có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện.

Bộ Công thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với các doanh nghiệp Viễn thông sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật điện lực, đặc biệt là hệ thống cột điện với giá thuê trên cơ sở giá thành, hợp tác cùng phát triển và vì lợi ích công cộng.

 Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các Bộ, Ngành có liên quan ban hành cơ chế, nguyên tắc kiểm soát và quản lý giá thuê hạ tầng kỹ thuật công cộng trên cơ sở thúc đẩy dùng chung hạ tầng kỹ thuật giữa các ngành, tiết kiệm hiệu quả trong đầu tư, giữ sạch đẹp cảnh quan môi trường.../.

 

                                                                                                       Đinh Quang Thuận

                                               Sở Thông tin và Truyền thông