Skip to main content

Lập danh sách thôn, tổ dân phố phục vụ công tác điều tra phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và

          Thực hiện Công văn số 603/BTTTT-KHTC ngày 04/3/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông Về việc Lập danh sách thôn, tổ dân phố phục vụ công tác điều tra thống kê toàn quốc hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe nhìn năm 2010; Sở Thông tin và Truyền thông Lạng Sơn đã triển khai thu thập và tổng hợp danh sách thôn, tổ dân phố thuộc xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

          Toàn tỉnh hiện có 226 xã, phường, thị trấn với 2.314 thôn, tổ dân phố; Cụ thể là 207 xã với 2.164 thôn; 5 phường với 59 khối phố; 14 thị trấn với 91 tổ dân phố.

          Đây là cơ sở ban đầu phục vụ công tác xây dựng phương án, chuẩn bị các nguồn lực để triển khai cuộc điều tra thống kê toàn quốc hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe nhìn năm 2010 .

 

                                                                                                                         Vũ Đình Chuyền

                                                                                                            Sở Thông tin và Truyền thông