Skip to main content

Thực hiện cải cách thủ tục Hải quan ở Lạng Sơn

              Để tạo thuận lợi cho các hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh và đầu tư, thực hiện quản lý nhà nước về Hải quan chặt chẽ, đúng pháp luật, những năm qua, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đã đề ra nhiều giải pháp như: củng cố, ổn định tổ chức bộ máy; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tinh thông nghiệp vụ; tăng cường cải cách hành chính, từng bước hiện đại hoá thủ tục Hải quan; chủ động tích cực ngăn chặn và xử lý nghiêm mọi hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, vi phạm pháp luật...Đặc biệt là công tác bồi dưỡng, đào tạo và đào tạo lại, đã được Hải quan tỉnh thực hiện theo hướng: "Chuyên trách, chuyên sâu. Một người thạo một việc, biết nhiều việc"…Đến nay, đội ngũ cán bộ, công chức Hải quan đều đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

 Cục Hải quan Lạng Sơn đã tổ chức khai báo Hải quan từ xa qua mạng để giảm bớt các thủ tục phiền hà, làm tiền đề cho Hải quan điện tử; Thường xuyên tổ chức và cử cán bộ đi học các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác thuế, giá, quản lý giám sát Hải quan...tổ chức gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu để kịp thời thoát gỡ những vướng mắc; Tăng cường công tác thu hồi nợ đọng, để tránh tình trạng nợ đọng thuế kéo dài, nợ xấu phát sinh; tăng cường công tác thu thập, xử lý thông tin, nâng cao kỹ năng kiểm tra, xác định xuất sứ hàng hoá cho cán bộ công chức và cộng đồng doanh nghiệp...

Công tác kiểm tra sau thông quan, chuyển từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm" cũng đã được cán bộ, công chức ở các chi cục hải quan của tỉnh triển khai có hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu cải cách, 100% hồ sơ hải quan đã được thực hiện phúc đáp ngay tại cửa khẩu, góp phần hạn chế được doanh nghiệp lợi dụng sơ hở tại các khâu trước và sau thông quan để gian lận, trốn thuế...

 Hải quan Lạng Sơn đã tiến hành đưa vào hoạt động hệ thống khai báo Hải quan điện tử thí điểm đối với ba chi cục gồm: Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế ga Đồng Đăng và Chi cục Hải quan quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang. Hiện đã có 30 doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan điện tử, đối với các loại hình kinh doanh xuất nhập khẩu, loại hình gia công...

Nhờ những nỗ lực về cải cách, hiện đại hoá ngành Hải quan nên đã góp phần giúp Hải quan Lạng Sơn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng được hình ảnh và vị thế của Hải quan Lạng Sơn, tạo niềm tin cho cho các doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh./.

 
                                                                                                        Hùng Tráng

                                                                                   Thường trú báo Nhân Dân tại Lạng Sơn