Skip to main content

Khai giảng Lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng đợt I năm 2010

Ngày 9 tháng 3 năm 2010, Đảng ủy khối cơ quan dân chính Đảng tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng đợt I năm 2010. Đồng chí Hoàng Trung Tuyến, Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy đã đến dự khai giảng lớp học.

 Tham gia lớp học có 82 học viên là quần chúng ưu tú được các Chi bộ, Đảng bộ cơ sở giới thiệu. Trong thời gian dự lớp bồi dưỡng các học viên sẽ được giới thiệu, nghiên cứu các nội dung về: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Một số nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng và tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Hướng dẫn các thủ tục kết nạp người vào Đảng...

Thời gian lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng viên đợt I năm 2010 được tổ chức trong 4 ngày, từ ngày mùng 9 đến ngày 12 tháng 3 năm 2010. 

           

                                                                                                 Vi Lương Vân

                                                                                    Sở Thông tin và Truyền thông