Skip to main content

Lễ ký kết hợp tác phát triển giữa Tỉnh Đoàn Lạng Sơn - Viễn Thông Lạng Sơn và Giao lưu mừng xuân

       Trong chương trình hợp tác phát triển, đồng hành cùng các đơn vị hợp tác phát triển dịch vụ Viễn thông - Công nghệ thông tin, đưa tin học hoá vào các hoạt động chuyên môn, học tập nghiên cứu, lao động sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống tinh thần và chất lượng cuộc sống. Ngày 02/02/2010 Viễn thông Lạng Sơn đã tổ chức lễ ký kết hợp tác phát triển giữaTỉnh đoàn và Viễn thông Lạng Sơn. Tham gia lễ ký kết có Bà Đoàn Thị Hậu, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh Đoàn Lạng Sơn; Ông Vi Văn Phương, Giám đốc Viễn thông Lạng Sơn cùng lãnh đạo, cán bộ của tỉnh Đoàn Lạng Sơn và Viễn thông Lạng Sơn.
          Dự lễ ký kết hợp tác có ông Hoàng Văn Đồng, Giám đốc Sở; Ông Đào Văn Quang, Phó Giám đốc Sở và toàn thể cán bộ công chức Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn.
Trong chương trình hợp tác phát triển, Viễn thông Lạng Sơn đã xây dựng hạ tầng và đưa một số dự án quan trọng vào phục vụ như: Giao ban trực tuyến của Chính phủ; Tổ chức mạng Viễn thông của các cơ quan quản lý Nhà nước; Đưa trực tiếp tín hiệu truyền hình Lạng Sơn về các huyện và một số xã; Lắp đặt 204 đường truyền Mega VNN cho các cơ sở giáo dục; Trang bị 169 bộ máy vi tính tại 83 điểm Internet trường học, 92 bộ máy vi tính với 64 điểm tại UBND các xã và 15.000 đường truyền Mega VNN cho các tổ chức, cá nhân; Tổ chức được 12 lớp cho trên 600 thanh niên tiếp cận với dịch vụ Viễn thông và Công nghệ thông tin, nâng cao trình độ tin học; Tập huấn giáo án điện tử được 21 lớp cho trên 800 giáo viên trẻ...
          Các bên tham gia ký kết hợp tác phát triển đều khẳng định vai trò to lớn của các dịch vụ Viễn thông, Công nghệ thông tin và tin học hoa trong công tác chuyên môn, phục vụ nghiên cứu, học tập và nâng cao trình độ trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của thanh niên, hỗ trợ nguồn lực nhằm phát huy tiềm năng của thanh niên.
          Trước sự chứng kiến của lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, các lãnh đạo tỉnh Đoàn; lãnh đạo Viễn thông và lãnh đạo Bưu điện tỉnh, ông Vi Văn Phương, Giám đốc Viễn thông Lạng Sơn và Bà Đoàn Thị Hậu, Bí thư tỉnh Đoàn đã ký kết thoả thuận hợp tác phát triển giữa hai đơn vị trong sự nghiệp phát triển dịch vụ Viễn thông - Công nghệ thông tin cho tuổi trẻ Lạng Sơn phục vụ công tác và cuộc sống. Sau đó là giao lưu Văn nghệ giữa Sở Thông tin và truyền thông – Tỉnh đoàn – Viễn thông Lạng Sơn…/
                                                                                                                   Vũ Đình Chuyền
                                                                                                          Sở Thông tin và Truyền thông