Skip to main content

Dịch vụ trở thành kinh tế động lực của Lạng Sơn

             Tỉnh Lạng Sơn xác định chiến lược phát triển kinh tế  là chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế từ “Nông lâm nghiệp - thương mại, du lịch, dịch vụ (gọi chung là dịch vụ) - công nghiệp và xây dựng cơ bản” chuyển sang cơ cấu nền kinh tế mới là “Dịch vụ - nông lâm nghiệp - công nghiệp”, trong đó, lĩnh vực dịch vụ lấy thương mại, Xuất nhập khẩu (XNK) làm động lực quan trọng để bứt phá nền kinh tế, xoá đói giảm nghèo, du lịch làm động lực phát triển tiềm năng của tỉnh. Định hướng này ngày càng chuyển biến theo hướng tích cực, phù hợp với xu thế hợp tác kinh tế khu vực. Để thực hiện chủ trương trên Lạng Sơn đã có nhiều chủ trương, chính sách mời gọi vốn đầu tư nước ngoài, vốn liên doanh hợp tác, tập trung nhiều nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực công nghiệp nhằm đẩy nhanh mức độ tăng trưởng của lĩnh vực này.
 Thực tiễn cho thấy, Lạng Sơn là điểm đầu của cầu nối kinh tế Trung Quốc – ASEAN, và nằm trong hành lang kinh tế quốc tế Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc) – Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh tạo cho Lạng Sơn có lợi thế rất mạnh trong hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch. Về vị trí địa lý, Lạng Sơn có lợi thế về hệ thống cửa khẩu quan trọng, bao gồm hai cửa khẩu quốc tế, hai cửa khẩu chính và nhiều cửa khẩu phụ đang giao thương kinh tế nhộn nhịp, thúc đẩy nền kinh tế-xã hội của tỉnh phát triển. Chỉ trong hai năm gần đây, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua Lạng Sơn đã vượt con số một tỷ USD. Từ hoạt động XNK đã tác động lớn đến hoạt động du lịch với doanh thu tăng bình quân 30%/năm, riêng năm 2009 thu hút 1,81 triệu lượt khách du lịch, trong đó có gần 200 nghìn lượt khách quốc tế…Với mức tăng trưởng khá ấn tượng và có tính bền vững, đến năm 2010, lĩnh vực dịch vụ đã chiếm gần 39% trong cơ cấu nền kinh tế của tỉnh Lạng Sơn. Dịch vụ thực sự là động lực quyết định mức tăng trưởng kinh tế của tỉnh Lạng Sơn trong những năm gần đây luôn đạt từ 11 đến 12%/năm.
Cùng với Tân Thanh đang trở thành khu kinh tế mở thu hút hơn 1.000 thương nhân kinh doanh trong và ngoài tỉnh đến kinh doanh ( trong đó có trên 200 hộ thương nhân người Trung Quốc ) - các Trung tâm thương mại, dịch vụ khác như cửa khẩu Hữu nghị, Chi Ma, thị trấn Đồng Đăng và TP Lạng Sơn cũng đang ngày càng trở thành động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế-xã hội các vùng khác trong tỉnh. Tại khu vực nông thôn của tỉnh đã hình thành 79 chợ khu vực, chợ cụm xã, cụm dân cư, thu hút trên 11 nghìn hộ kinh doanh. Hệ thống chợ phát triển đã giúp kích thích sản xuất, nhất là sản xuất kinh tế hộ gia đình nhờ có thị trường tiêu thụ sản phẩm tại chỗ;
Kinh tế dịch vụ ở Lạng Sơn ngày càng được khẳng định là kinh tế quan trọng. Tuy nhiên, những vấn đề về hạ tầng kỹ thuật, nguồn lực đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, Lạng Sơn đang nỗ lực phát huy nguồn lực nội tỉnh, sự giúp đỡ của Bộ, Ngành và Ban chỉ đạo Tây bắc để thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững./.
                                                                                                                                                      Song Toàn
                                                                                                                                         Phân xã TTXVN tại Lạng Sơn