Skip to main content

Hội nghị giao ban quản lý Tần số vô tuyên điện khu vực 1

Ngày 27/01/2010 tại tỉnh Bắc Ninh Trung tâm Tần số vô tuyến điện KV1 - Cục Tần số vô tuyến điện (VTĐ) thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị giao ban quản lý Tần số VTĐ với 11 Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố (thuộc địa bàn quản lý tần số Trung tâm Tần số VTĐ khu vực 1) bao gồm các tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hoà Bình, Hà Nam và Ninh Bình. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Thứ trưởng thường trực Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng, Lãnh đạo cục Tần số VTĐ, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh.

Mục đích của hội nghị là nhằm đánh giá, tổng kết công tác phối hợp quản lý nhà nước về Tần số VTĐ năm 2009 và dự kiến triển khai công tác năm 2010 với các Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trên địa bàn.

Tại hội nghị lãnh đạo Cục Tần số VTĐ đã Báo cáo đánh giá khái quát về tình hình và kết quả thực hiện công tác quản lý tần số VTĐ khu vực 1 năm 2009 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ triển khai năm 2010; lãnh đạo các Sở Thông tin và Truyền thông đã phát biểu tham luận tại hội nghị về những kết quả đã đạt được, nêu bật những thuận lợi, khó khăn cần được Bộ Thông tin và Truyền thông tạo điều kiện giúp đỡ để hoàn thành nhiệm vụ.

Phát biểu tại hội nghị Thứ trưởng thường trực Bộ Thông tin và Truyền thông đã ghi nhận những thành tích của Cục Tần số VTĐ, Sở TT&TT các tỉnh, thành phố và chỉ ra những định hướng trọng tâm trong công tác quản lý tần số VTĐ năm 2010, cụ thể: Làm tốt hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tần số VTĐ đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số VTĐ, thông qua hoạt động báo, đài, các cuộc hội nghị, hội thảo; Sở TT&TT tham mưu với UBND tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn quản lý nhà nước về tần số VTĐ đối với các tổ chức, cá nhân có sử dụng tần số VTĐ, phù hợp với quy hoạch, tiểu chuẩn kỹ thuật, sau khi Luật tần số VTĐ có hiệu lực từ 01/7/2010; Sở TT&TT phối hợp với các Sở, Ban, Ngành đặc biệt là lực lượng Công an, Quản lý thị trường về việc kiểm tra, kiểm soát, lưu thông các thiết bị tần số VTĐ trên thị trường; Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với Cục Tần số VTĐ về vấn đề kiểm soát, xử lý can nhiễu, cấp phép sử dụng tần số VTĐ; Quan tâm đến công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về sử dụng tần số VTĐ; Rà soát lại các Nghị định, Thông tư hướng dẫn để phân cấp cấp phép sử dụng tần số VTĐ đúng thẩm quyền.../.    

 

        Nguyễn Trọng Hùng

          Sở Thông tin và Truyền thông