Skip to main content

Các thuê bao di động trả trước chưa đăng ký thông tin cá nhân sẽ bị cắt liên lạc.

          Chiều ngày 5/01/2010, lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông đã có cuộc họp với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động về quản lý thuê bao trả trước.Thứ trưởng Thường trực Bộ TT&TT Lê Nam Thắng đã chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động thực hiện chấm dứt liên lạc đối với các thuê bao di động trả trước chưa đăng ký thông tin cá nhân sau ngày 31/12/2009 theo đúng quy định của Thông tư 22/2009/TT-BTTTT ngày 24/6/2009.

Đối với những cá nhân sở hữu quá 3 số thuê bao di động trả trước của một mạng, để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xử lý triệt để, Bộ Thông tin và Truyền thông đồng ý cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động kéo dài thời gian đến 31/01/2010. Sau thời gian này, người sử dụng vẫn chưa thực hiện đăng ký lại thông tin cá nhân sẽ bị chấm dứt liên lạc.

  Lãnh đạo Bộ TT&TT đã yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động rà soát lại thuê bao di động trả trước, nếu có trường hợp vi phạm phải xử lý đúng quy định và báo cáo việc quản lý thuê bao trả trước về Bộ TT&TT trước ngày 10/01/2010.

                                                                                                                  Nguyễn Trọng Hùng

                                                                                                            Sở Thông tin và Truyền thông