Skip to main content

Nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội tại Hòa Bình và Sơn La

          Vừa qua Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã thành lập Đoàn cán bộ gồm các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo của tỉnh về phòng chống các tệ nạn xã hội đi nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy và mại dâm tại tỉnh Hòa Bình và Sơn La.

            Tại các tỉnh Đoàn đã nghe báo cáo về công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy và mại dâm; Hai bên đã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm công tác chỉ đạo và điều hành của Ban chỉ đạo; Đặc biệt là công tác cai nghiện ma túy tại trung tâm, cộng đồng và gia đình; Trao đổi về phương hướng nhiệm vụ và các biện pháp thực hiện công tác này trong thời gian tới.

            Đoàn đã đi tham quan thực tế một số cơ sở tổ chức cai nghiện, các mô hình phòng chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy và mại dâm của tỉnh Hòa Bình và Sơn La…/.

 

                                                                                                                                  Hoàng Văn Đồng

                                                                                                                       Sở Thông tin và Truyền thông