Skip to main content

Hội nghị tổng kết công tác cứu trợ năm 2009

          Ngày 30/12/2009 Ban cứu trợ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cứu trợ năm 2009, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2010. Tham dự Hội nghị có các thành viên Ban cứu trợ tỉnh. Bà Nông Thị Lâm - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh - Trưởng Ban vận động tỉnh chủ trì Hội nghị.

Trong năm 2009, tính đến ngày 29/12/2009, Quỹ Cứu trợ của tỉnh đã nhận được sự quyên góp ủng hộ của các huyện, thành phố, các cơ quan, ban, ngành, các tập thể và cá nhân với tổng số tiền là 1.197.216.720 đồng. Ban Cứu trợ tỉnh đã kịp thời, chủ động tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy mở đợt vận động quyên góp ủng hộ các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên bị thiệt hại do cơn bão số 9 gây ra. Đợt vận động đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên, các cơ quan, ban, ngành từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là sự nhiệt tình ủng hộ của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2009, năm 2010 để tiếp tục tạo điều kiện cho các đợt phát động ủng hộ tiếp theo đạt kết quả cao, Mặt trận tổ quốc các cấp cần làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp của chính quyền, các tổ chức thành viên từ tỉnh đến cơ sở. Đặc biệt là phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động trong vận động quần chúng nhân dân tham gia ủng hộ. Chú trọng và đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động trong các tầng lớp nhân dân thấy được ý nghĩa, mục đích của đợt vận động qua đó phát huy và khơi dậy được truyền thống "Tương thân, tương ái", "Nhường cơm sẻ áo" cảm thông cùng chia sẻ những mất mát của nhân dân các vùng bị thiệt hại do thiên tai gây ra.

Sau khi thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2009 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2010. Ban Cứu trợ đã thông qua dự thảo Quy chế vận động tiếp nhận, phân phối, quản lý và sử dụng tiền hàng cứu trợ tỉnh. Ý kiến phát biểu của các thành viên tham gia Hội nghị đều nhất trí với các đánh giá của báo cáo, quy chế và tham gia góp ý kiến để hoàn thiện và ban hành.

Kết luận Hội nghị đồng chí Nông Thị Lâm ghi nhận những ý kiến đóng góp của các thành viên để hoàn thiện quy chế; khẳng định những kết quả đã đạt được năm 2009 và nêu ra một số vấn đề trọng tâm trọng điểm để tổ chức thực hiện năm 2010 có hiệu quả cao ngay từ những tháng đầu năm./.

 

                           Thân Thị Thanh

                  Sở Thông tin và Truyền thông