Skip to main content

Thành lập Tập đoàn Viễn thông Quân đội

          Ngày 14/12/2009 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2079/QĐ-TTg thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội, tên giao dịch quốc tế VIETTEL GROUP, có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội.

 Tập đoàn Viễn thông Quân đội được hình thành trên cơ sở tổ chức lại các phòng, ban chức năng của Tổng công ty Viễn thông Quân đội, Công ty Viễn thông Viettel và Công ty Truyền dẫn Viettel; là doanh nghiệp kinh tế quốc phòng 100% vốn nhà nước, có tư cách pháp nhân, có con dấu, biểu tượng và Điều lệ tổ chức và hoạt động riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước, các ngân hàng thương mại trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm kế thừa các quyền, nghĩa vụ pháp lý và lợi ích hợp pháp của Tổng công ty Viễn thông Quân đội.

Vốn điều lệ của Tập đoàn Viễn thông Quân đội là 50 ngàn tỷ đồng, với các ngành nghề kinh doanh chính: dịch vụ viễn thông, viễn thông - công nghệ thông tin trong nước và nước ngoài; khảo sát, tư vấn, thiết kế, lắp đặt, bảo dưỡng các công trình viễn thông - công nghệ thông tin; sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu, cung ứng vật tư, thiết bị viễn thông - công nghệ thông tin. Ngoài ra còn có các ngành nghề kinh doanh khác liên quan như đầu tư tài chính, kinh doanh vốn và dịch vụ ngân hàng; truyền thông và nội dung thông tin; thương mại điện tử và dịch vụ kho vận; đầu tư và kinh doanh bất động sản và các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật và của Thủ tướng Chính phủ.

Tại thời điểm thành lập, Tập đoàn Viễn thông Quân đội 6 đơn vị hạch toán phụ thuộc, 6 công ty con do tập đoàn sở hữu trên 50% vốn điều lệ và một số công ty liên kết do Tập đoàn sở hữu dưới 50% vốn điều lệ.

Tập đoàn Viễn thông Quân đội được chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 20/12/2009.

 

                                                                                                             Nguyễn Mạnh Chinh

                                                                                                      Sở Thông tin và Truyền thông