Skip to main content

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn năm 2009

          UBND tỉnh Lang Sơn đã có Báo cáo số 248/BC-UBND ngày 05/12/2009 trình HĐND tỉnh Khóa XIV tại Kỳ họp thứ 15, theo đó tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2009 phát triển ổn định và tiếp tục giữ được mức tăng trưởng khá, lĩnh vực văn hoá xã hội có bước tiến bộ mới, an sinh xã hội đảm bảo, quốc phòng- an ninh được giữ vững. Kết quả cụ thể trên các lĩnh vực như sau:

            Kinh tế tiếp tục ổn định và có bước phát triển; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,52% (mục tiêu tăng 9,5-10%), trong đó: nông lâm nghiệp tăng 5,04% (mục tiêu tăng 4-4,5%), công nghiệp - xây dựng tăng 13,33% (mục tiêu tăng 15-16%), dịch vụ tăng 10,98% (mục tiêu tăng 9,5-10%). Cơ cấu kinh tế: nông lâm nghiệp 41,1%, công nghiệp – xây dựng: 20,54%, dịch vụ: 38,36%. GDP bình quân đầu người đạt 13,3 triệu đồng.

            Sản xuất nông lâm nghiệp đạt kết quả khá. Tổng diện tích gieo trồng đạt kế hoạch và xấp xỉ bằng năm trước; tổng sản lượng lương thực 283,7 ngàn tấn, tăng 3% so với năm 2008. Các loại cây công nghiệp ngắn ngày và rau màu tăng mạnh cả về diện tích và sản lượng như thuốc lá sản lượng tăng 52,1%, thạch đen tăng 37,5%, rau các loại tăng 41,7%. Chăn nuôi phát triển ổn định; công tác phòng chống dịch bệnh được quan tâm, tập trung chỉ đạo.

            Diện tích trồng rừng mới 11.839 ha, đạt 103% kế hoạch, tăng 0,9% so với năm trước, độ che phủ của rừng 48,1%. UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, rà soát việc triển khai thực hiện các dự án trồng rừng trên địa bàn, nhằm kịp thời chấn chỉnh, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định.  

Sản xuất công nghiệp tương đối ổn định và đạt mức tăng trưởng nhanh. Chính sách hỗ trợ kích cầu đầu tư bước đầu đã có tác dụng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định sản xuất, giải quyết việc làm cho người lao động. Giá trị sản xuất tăng 10,13%.

            Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn đạt 1.310 triệu USD, đạt 77,65% kế hoạch; Thương mại nội địa tiếp tục phát triển, các loại hình dịch vụ và hệ thống kênh phân phối tương đối đa dạng, năng động cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sản xuất. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ 7.315 tỷ đồng, bằng 95,92% kế hoạch, tăng 22,13%. Hoạt động du lịch đạt mức tăng khá, thu hút 1,81 triệu lượt khách du lịch, tăng 4%, trong đó có 199,5 nghìn lượt khách nước ngoài.

            Công tác quản lý, điều hành ngân sách đã được chỉ đạo thực hiện quyết liệt với nhiều giải pháp đồng bộ nên tổng thu ngân sách đạt và vượt dự toán. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 1.762,5 tỷ đồng, đạt 108,5% dự toán và bằng 90,9% so với năm 2008; trong đó thu nội địa là 520 tỷ đồng, thu thuế xuất nhập khẩu là 1220 tỷ đồng, thu quản lý qua ngân sách là 22,5 tỷ đồng. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương đạt 119,05% dự toán, tăng 9,68%; cơ bản đáp ứng các nhiệm vụ chi thường xuyên thiết yếu và dành một phần vốn cho đầu tư phát triển.

            Công tác xúc tiến đầu tư, phát triển doanh nghiệp có chuyển biến tiến bộ, đã tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. Trong năm có 180 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tổng vốn đăng ký khoảng 650 tỷ đồng, tăng 14,65%. UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn và đã đạt một số kết quả bước đầu.

            Lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục ổn định và có bước tiến bộ.

Quy mô giáo dục và đào tạo được giữ vững. Công tác dạy và học tiếp tục được đổi mới, đẩy mạnh giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống và pháp luật. Kết quả phổ cập giáo dục tiếp tục được củng cố; số trường học đạt chuẩn quốc gia vượt kế hoạch; cơ sở vật chất trường lớp học từng bước được tăng cường, nhất là chương trình kiên cố hóa trường lớp học.

            Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực; cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế được tăng cường, các bệnh viện tuyến huyện đang được đầu tư nâng cấp, mở rộng; chất lượng chuyên môn của đội ngũ y, bác sỹ được nâng lên. Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm được tiến hành định kỳ thường xuyên; Công tác y tế dự phòng, phòng chống các bệnh xã hội được tăng cường.

            Các hoạt động văn hoá được chú trọng tập trung tuyên truyền cho các ngày lễ lớn trong năm như Lễ mừng công hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; tổ chức các hoạt động học tập, tuyên truyền kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ; Lễ công bố Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn và khai mạc Tuần lễ văn hóa - du lịch về nguồn năm 2009. Tổ chức thành công đại hội các dân tộc thuiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ nhất; tổng kết 20 năm phong trào xây dựng Làng văn hoá và biểu dương làng văn hoá tiêu biểu cấp huyện. Tổ chức được nhiều hoạt động thể thao như: Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số, Hội thao 5 huyện biên giới...

            Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; chống buôn lậu, gian lận thương mại, phòng chống tham nhũng được quan tâm chỉ đạo thường xuyên và quyết liệt hơn. UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài và có khiếu kiện đông người, nhất là liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai…

            Công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại được chỉ đạo thường xuyên, liên tục, không để hình thành các đường dây, tụ điểm gom hàng lớn.

            Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2009 và Chương trình hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 1 đến năm 2011. Các cơ quan, đơn vị cơ bản đã ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2009.

            Tăng cường chỉ đạo công tác cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính, nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả của cơ quan hành chính các cấp. UBND tỉnh đã tích cực chỉ đạo các ngành, các đơn vị thực hiện thống kê, rà soát thủ tục hành chính theo Quyết định số 30/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.  Tiến hành rà soát và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế "một cửa", tổ chức triển khai cơ chế "một cửa liên thông" trong một số lĩnh vực có đủ điều kiện. Kết quả là thủ tục hành chính ở nhiều cơ quan, đơn vị đã từng bước được đơn giản hoá, thời gian giải quyết công việc được rút ngắn, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức thực thi công vụ được nâng lên, bộ máy vận hành nhịp nhàng, thông suốt hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

            Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo; Công tác quản lý, bảo vệ và xây dựng biên giới có nhiều cố gắng trong việc giữ gìn chủ quyền lãnh thổ quốc gia, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện. Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh được tăng cường. An ninh chính trị được bảo đảm, không phát sinh các “điểm nóng” về an ninh trật tự.          

 

                                                                    Vũ Đình Chuyền

                                                            Sở Thông tin và Truyền thông