Skip to main content

Hội nghị phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo

            Thực hiện Nghị định số 36/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý và sử dụng các loại pháo; Ngày 18 tháng 12 năm 2009 Ban chỉ đạo phòng, chống các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, nhập khẩu và sử dụng trái phép các loại pháo của tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo.

Tham gia Hội nghị có các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, nhập khẩu và sử dụng trái phép các loại pháo của tỉnh và lãnh đạo công an các huyện, thành phố.

Đồng chí Dương Thời Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

            Hội nghị đã nghe đồng chí Nông Văn Định, Phó Giám đốc Công an tỉnh - Thành viên thường trực Ban chỉ đạo báo cáo sơ kết một năm thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 28/11/2008 của UBND tỉnh Lạng Sơn và thông qua dự thảo Kế hoạch về phòng, chống các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, nhập khẩu và sử dụng trái phép các loại pháo trên địa bàn tỉnh.

            Ý kiến phát biểu của các thành viên tham gia Hội nghị đều nhất trí với các đánh giá của báo cáo và bàn các giải pháp quyết tâm phát huy những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo năm 2009 để thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2010 nhất là việc phòng, chống các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, nhập khẩu và sử dụng trái phép các loại pháo, đốt thả đèn trời trên địa bàn tỉnh…

            Kết luận Hội nghị đồng chí Dương Thời Giang ghi nhận những kết quả đã đạt được về phòng, chống các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, nhập khẩu và sử dụng trái phép các loại pháo của các đơn vị và yêu cầu các ngành chức năng và các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch chung của tỉnh về kiểm soát và ngăn chặn xử lý các hành vi sai phạm về pháo, đặc biệt là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Canh Dần./.  

                       

Vũ Đình Chuyền

                                                                        Sở Thông tin và Truyền thông