Skip to main content

Hội nghị triển khai kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010

          Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn Khóa XIV Kỳ họp thứ 15 về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2010; Ngày 16 tháng 12 năm 2009 Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010. Đồng chí Dương Thời Giang, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.       Toàn cảnh hội nghị

Tham gia Hội nghị có Thường trực và Trưởng các Ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; Lãnh đạo các Ban Đảng, Đoàn thể của tỉnh; Lãnh đạo và Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND và Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục trưởng Chi cục Thuế các huyện, thành phố; Một số doanh nghiệp của tỉnh…

            Hội nghị đã nghe Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đọc Quyết định của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 và trình bày những giải pháp chủ yếu điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010. Nghe đồng chí Phó giám đốc Sở Tài chính trình bày các hướng dẫn thực hiện cơ chế điều hành ngân sách nhà nước năm 2010.

            Các đại biểu tham gia thảo luận đều thể hiện sự đồng tình nhất trí với các chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 và các giải pháp đã được đưa ra của UBND tỉnh; Đồng thời thể hiện quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng năm 2010…

            Kết luận Hội nghị đồng chí Dương Thời Giang khẳng định những kết quả đã đạt được của năm 2009 và nêu ra một số vấn đề trọng tâm trọng điểm để tổ chức thực hiện kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 có hiệu cao ngay từ những tháng đầu năm.       

                         

                                                                          Vũ Đình Chuyền

                                                                Sở Thông tin và Truyền thông