Skip to main content

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Cấp giấy chứng nhận các loại cho các Doanh nghiệp 9 tháng năm 2009 .

Trong 9 tháng năm 2009, Sở Kế hoạch - Đầu tư đã cấp đăng ký kinh doanh thành lập mới cho 173 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký 578,5 tỷ đồng, tăng 47,8% so với cùng kỳ năm trước; cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 27 chi nhánh, 8 văn phòng đại diện; cấp đăng ký thay đổi nội dung ĐKKD cho 268 lượt doanh nghiệp; thu hồi và xóa tên 52 doanh nghiệp và 07 chi nhánh trong sổ đăng ký kinh doanh; cấp Giấy chứng nhận đầu tư mới cho 29 dự án đầu tư, vốn đầu tư đạt 2.875 tỷ đồng (trong đó có 2 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, với tổng số vốn đầu tư 838,3 nghìn USD).
 Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 978 doanh nghiệp đăng ký theo Luật Doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký 4.500 tỷ đồng; có 229 chi nhánh và 53 văn phòng đại diện của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đăng ký hoạt động; có 32 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài còn hiệu lực, với số vốn đăng ký 170 triệu USD.
Nhìn chung, các doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn đang bắt đầu phục hồi sản xuất, duy trì được doanh số kinh doanh. Một số doanh nghiệp bước đầu mở rộng thị trường và có hướng phát triển, như Công ty TNHH Hưng Thịnh Lạng Sơn (sản xuất đồ gốm sứ) đang mở rộng thị trường ra các tỉnh phía bắc, Công ty cổ phần động lực Thành Phát (sản xuất thiết bị và dụng cụ thể dục thể thao) tiếp tục mở rộng thị trường phía Trung Quốc, Công ty TNHH SX và dịch vụ thương mại Hùng Vương (Sản xuất linh kiện xe máy, cửa gỗ và cửa thép an toàn) đang tập trung giới thiệu quảng bá sản phẩm tại các tỉnh, thành phía nam...
Doanh thu của các doanh nghiệp 9 tháng năm 2009 ước đạt trên 1.600 tỷ đồng, giải quyết việc làm trên 8 nghìn lao động, với mức thu nhập bình quân từ 8 trăm ngàn đến 1,1 triệu đồng/người/tháng. Số doanh nghiệp hoạt động tương đối ổn định, đảm bảo việc làm thường xuyên cho người lao động chiếm khoảng 43%, trong đó số doanh nghiệp hoạt động ổn định, có hiệu quả, thu hút được nhiều lao động trên địa bàn tỉnh chiếm khoảng 17%. Đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có 16 dự án hoạt động ổn định, triển khai thuận lợi và có hiệu quả…/.
                                                                                               
                                                                Thanh Thư
                                                      Sở Kế hoạch và Đầu tư