Skip to main content

UBND tỉnh Lạng Sơn họp Sơ kết tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2009.

               Ngày 29 tháng 9 năm 2009 UBND tỉnh Lạng Sơn đã họp Sơ kết tình hình kinh tế xã hội 9 tháng 2009.Thành phần họp có các thành viên UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.Đồng chí Vy Văn Thành phó bí thư Tỉnh Uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Đến dự có đ/c Trương Hùng Anh phó Chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân tỉnh                             

 


            Cuộc họp đã nghe Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh quý 4 năm 2009.

            Trên cơ sở nhiều ý kiến tham luận của Giám đốc các Sở, Ban, Ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, đ/c Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận về những mặt đã làm được, chưa làm được, nguyên nhân... đồng thời yêu cầu các ngành, các cấp tiếp tục rà soát lại những nhận định đánh giá và các chỉ tiêu kết quả đã đạt được, cần tìm cho được các nguyên nhân yếu kém... sát với thực tế, từ đó có các giải pháp thiết thực và thật cụ thể trong 3 tháng cuối năm nhằm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch cả năm 2009....                                                                                        Hoàng Văn Đồng

                                                                                Sở Thông tin và Truyền thông