Skip to main content

UBND tỉnh Lạng Sơn: Tổ chức Hội nghị giao ban xây dựng cơ bản 9 tháng

            Vừa qua, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị giao ban xây dựng cơ bản (XDCB) đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 9 tháng năm 2009, thảo luận những giải pháp chủ yếu nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch (KH) năm 2009. Đồng chí Nguyễn Văn Bình Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đ/c lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; lãnh đạo một số đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và đầu tư xây dựng cơ bản...
            Hội nghị đã nghe Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện KH đầu tư XDCB 9 tháng và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu quý IV năm 2009. Báo cáo đã đánh giá tình hình và kết quả thực hiện KH đầu tư XDCB 9 tháng; nêu một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu quý IV năm 2009; điều chỉnh, bổ sung một số dự án KH năm 2009; dự kiến danh mục dự án đầu tư XDCB năm 2010.
            Hội nghị cũng đã nghe gần 20 ý kiến tham luận đóng góp cho bản Dự thảo và báo cáo tình hình hoạt động XDCB của các đơn vị; đề xuất tháo gỡ khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ XDCB năm 2009.
            Kết luận Hội nghị, đ/c Nguyễn Văn Bình Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những kết quả đạt được của các đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị và thực hiện XDCB trong chín tháng; đồng thời kiểm điểm, rút kinh nghiệm những yếu kém của các đơn vị; yêu cầu các đơn vị cần làm tốt một số giải pháp cấp bách nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng các dự án đang thực hiện, phấn đấu hoàn thành KH đầu tư XDCB năm 2009; chuẩn bị tốt danh mục các dự án đầu tư KH năm 2010…/.
 
                                                                                         Đào Văn Quang
                                                                               Sở Thông tin và Truyền thông.