Skip to main content

Hội nghị trực tuyến công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009

Sáng ngày 13/08/2009 tại Trung tâm hội nghị Quốc Tế, số 11 Lê Hồng Phong; Hà Nội. Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở Trung Ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, Phó thủ tướng thường trực chính phủ Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương chủ trì hội nghị.

            Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Đức Hòa, Thứ trưởng kiêm Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Thống Kê, Phó trưởng ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung Ương báo cáo về công tác tổ chức, chỉ đạo và triển khai cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009; Nghe đồng chí Đỗ Thức, Phó Tổng Cục Trưởng Thống Kê báo cáo về kết quả sơ bộ của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009; Nghe phát biểu của  Quỹ dân số Liên Hiệp Quốc (UNFPA); Nghe ý kiến chỉ đạo khai mạc và kết luận hội nghị của Phó Thủ Tướng thường trực Chính Phủ Nguyễn Sinh Hùng.

            Theo báo cáo trình bày tại hội nghị, tổng dân số của Việt Nam vào 0h ngày 01/04/2009 là 85.789.573 người.Việt Nam là nước đông dân thứ 3 ở Đông Nam Á (sau Indonesia và philippin) và đứng thứ 13 trong những nước đông dân nhất trên thế giới. Báo cáo đã thống kê dân số của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Riêng tỉnh Lạng Sơn tổng số dân là 731.887 người, trong đó nữ là 366.893 người. Chia theo dân số thành thị là 141.488 người, nông thôn là 590.399 người.

            Hội nghị trực tuyến qua mạng kết nối với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại tỉnh Lạng Sơn (phòng họp tầng 4 UBND tỉnh),ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Lạng Sơn tham dự hội nghị trực tuyến, đồng chí Dương Thời Giang, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị cơ bản nhất trí  với kết quả sơ bộ mà ban chỉ đạo trung ương đã công bố và xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần phải làm trong thời gian tới của các ngành thành viên ban chỉ đạo, đặc biệt là cục thống kê Tỉnh nhằm đáp ứng tốt, đầy đủ và kịp thời các yêu cầu của ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở Trung Ương.

 

                                                            Sở Thông Tin và Truyền Thông tỉnh Lạng Sơn