Skip to main content

Hội nghị Quản lý nhà nước về báo chí năm 2007-2008 và triển khai nhiệm vụ năm 2009-2010.

Trong 2 ngày mồng 4 và mồng 5 tháng 6 năm 2009 tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) đã tổ chức Hội nghị toàn quốc đánh giá công tác quản lý nhà nước về báo chí năm 2007-2008 và triển khai nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về báo chí năm 2009-2010.

 

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có các ông: Nguyễn Bắc Son - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Doãn Hợp - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT; Đỗ Quý Doãn - Thứ trưởng Bộ TT&TT;

Đại biểu đến dự và tham luận tại Hội nghị có Đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố và hơn 300 đại biểu các bộ,ban, ngành, đoàn thể trung ương; lãnh đạo Sở và trưởng phòng Báo chí, xuất bản các Sở TT&TT cả nước.

Khai mạc Hội nghị, ông Đỗ Quý Doãn -Thứ trưởng Bộ TT&TT nhấn mạnh cần đánh giá kết quả đã đạt được trong hai năm 2007-2008 để thấy rõ những ưu điểm, khuyết điểm và rút ra được bài học kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý báo chí. Đồng thời phải tìm ra các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về báo chí năm 2009-2010.

Tại Hội nghị, ông Hoàng Hữu Lượng - Cục trưởng Cục Báo chí Bộ TT&TT đã báo cáo công tác quản lý nhà nước về báo chí năm 2007-2008 và triển khai những nhiệm vụ chủ yếu trong công tác quản lý nhà nước về báo chí năm 2009-2010. Trong hai năm qua hoạt động báo chí đã đạt được nhiều thành tích đáng kể. Hầu hết các cơ quan báo chí đã bám sát thực tiễn của đời sống xã hội, thực hiện đúng sự chỉ đạo, lãnh đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước, thông tin nhanh nhạy, đầy đủ, toàn diện về mọi diễn biến của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước và quốc tế, đặc biệt là các sự kiện lớn đáp ứng tốt quyền được thông tin của nhân dân...

Tuy vậy, hoạt động báo chí vẫn còn một số thiếu sót, khuyết điểm như thông tin sai sự thật, thiếu chính xác, thiếu nhạy cảm về chính trị, nội dung các báo còn trùng lặp... Để phát huy các kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong hoạt động quản lý nhà nước về báo chí, các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung uơng và địa phương cần hoàn thành tốt các nhiệm vụ tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng; tiếp tục sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về báo chí phù hợp với yêu cầu thực tiễn của sự phát triển báo chí; đẩy mạnh công tác tham mưu, định hướng, chỉ đạo báo chí, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí đội ngũ cán bộ...

Báo cáo nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm cần phải thực hiện trong 2 năm tiếp theo để các đại biểu có cơ sở tham luận và thảo luận.

               Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng TT&TT- Lê Doãn Hợp đã định hướng công tác quản lý nhà nước về báo chí trong hai năm 2009-2010 cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đó là làm tốt công tác quy hoạch trong các lĩnh vực về truyền dẫn phát sóng, phát thanh truyền hình với tinh thần xã hội hoá nhất là hạ tầng; qui hoạch Báo in theo hướng Tập đoàn, Doanh nghiệp và chuyên nghiệp hoá, chuyên môn hoá; quy hoạch Đào tạo cán bộ chủ chốt trước hết là đội ngũ Tổng biên tập và cán bộ quản lý; hoàn thiện thể chế và  cơ chế chính sách bao gồm luật báo chí sửa đổi, luật tiếp cận thông tin và hoàn chỉnh các văn bản dưới luật; xây dựng Báo chí theo hướng hội nhập, chuyên môn hoá và chuyên nghiệp hoá trở thành các tổ hợp truyền thông đa phương tiện; tập trung đào tạo nguồn nhân lực theo hướng trẻ hoá, trí thức hoá và chuyên nghiệp hoá, bồi dưỡng kiến thức toàn diện cho đội ngũ phóng viên; kiểm tra, giám sát, khen thưởng, xử phạt kịp thời để công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực báo chí ngày càng tốt hơn...

 

 

                                                                                                      Vũ Đình Chuyền

                                                                                           Sở Thông tin và Truyền thông