Skip to main content

Bộ TTTT tổ chức Hội nghị phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin và truyền thông

Ngày 28/05/2009 Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin và truyền thông qua cầu truyền hình tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Bộ trưởng Lê Doãn Hợp, Thứ trưởng Lê Nam Thắng, Thứ trưởng Trần Đức Lai chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh, Thành phố; các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; các Sở Thông tin và Truyền thông, một số doanh nghiệp Viễn thông như: VNPT, Viettel,... và các đơn vị truyền hình cáp.
Sau báo cáo đề dẫn của Ban tổ chức hội nghị, Thứ trưởng Lê Nam Thắng chủ trì thảo luận về các vấn đề khó khăn và các biện pháp cần triển khai ngay như: Tận dụng cơ sở hạ tầng đúng chuyên ngành với các công trình công lập, điện lực, giao thông, cấp thoát nước; Ngầm hoá các mạng cáp thông tin, cáp truyền hình; Tăng cường sự hợp tác giữa các doanh nghiệp viễn thông; Có cơ chế ưu tiên đối với việc đầu tư ra nước ngoài nhằm mở rộng thị trường và hình thành các doanh nghiệp viễn thông mạnh của Việt Nam.

Trước mắt, với sự tham gia của các doanh nghiệp đầu tư vào phát triển hạ tầng mạng, các vấn đề nảy sinh cần sự quan tâm chỉ đạo và cần hệ thống pháp luật đồng bộ để quản lý và tạo điều kiện tăng cường đầu tư để phát triển.

Những kiến nghị cụ thể tại hội nghị gồm:

- Tăng cường sự phối hợp liên Bộ, ngành và chỉ đạo của UBND các địa phương để thúc đẩy phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin.

- Các văn bản pháp quy và hướng dẫn về quy hoạch thiết kế xây dựng và chuẩn hoá các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng dùng chung.

- Quy chế rõ ràng để tăng cường sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của Bưu điện Trung ương phục vụ ứng dụng Công nghệ thông tin trong các cơ quan quản lý Nhà nước.

- Các ý kiến đều thống nhất sự cần thiết phải sử dụng chung hạ tầng viễn thông và nhanh chóng giải quyết các vấn đề nảy sinh vướng mắc.

Bộ trưởng Lê Doãn Hợp kết luận hội nghị khẳng định việc phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin và Truyền thông có vai trò quyết định đối với sự phát triển thông tin và truyền thông. Do  vậy cần tiếp tục rà soát và xây dựng quy hoạch chi tiết hạ tầng thông tin và truyền thông. Có cơ chế thích hợp để phát huy xã hội hóa xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông. Từng bước ngầm hóa cáp viễn thông, truyền hình và dùng chung cơ sở hạ tầng…trên cơ sở nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân cùng làm. Nhanh chóng khắc phục những tồn tại, tháo gỡ và giải quyết những khó khăn vướng mắc để tập trung hoàn thành xây dựng và phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin và Truyền thông.

 

 

                                                                         Hoàng Văn Đồng

                                                                Sở  Thông tin và Truyền Thông