Skip to main content

Ngành Ytế Lạng Sơn: Tích cực triển khai công tác phòng chống dịch cúm A H1N1 và dịch tiêu chảy cấp.

Với mục tiêu chủ động phòng chống, không để dịch bùng phát trên địa bàn – Từ tháng 4 năm 2009, cùng với việc chủ động tham mưu cho UBND Tỉnh thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm, ngành Ytế Lạng Sơn đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng phương án cụ thể về phòng chống dịch, dự trù bổ sung thuốc men, dịch truyền, hoá chất, trang bị phòng hộ.v.v. Toàn tỉnh có thể huy động được 26 máy thở, 01 máy X-quang di động, hàng chục máy tạo ô xy, máy đo độ bão hoà ô xy, máy xét nghiệm….phục vụ cho công tác phòng chống dịch. Ngành y tế tỉnh cũng đã thực hiện việc khai báo y tế và kiểm tra nhiệt độ cho tất cả khách nhập cảnh, chuẩn bị phương án giám sát đặc biệt các khách đến từ các quốc gia đã có dịch.

Song song với các công tác trên, ngành còn tổ chức tập huấn về giám sát, chẩn đoán và điều trị bệnh cúm A H1N1, bệnh tiêu chảy cấp cho cán bộ, nhân viên trong ngành. Tổ chức kiểm tra, sử phạt 10 cơ sở sản xuất, kinh doanh không đủ tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm. Cảnh cáo, phạt 5 trạm cấp nước có nguồn nước không đảm bảo chất lượng./. 

                                                                      

                                                                       Quang Thuận

                                                           Sở Thông tin và Truyền thông