Skip to main content

UBND tỉnh tổ chức giới thiệu Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạ

Sáng ngày 27 tháng 04 năm 2009, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị gặp mặt các Doanh nghiệp giới thiệu Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn tháng 05 năm 2009 tại Lạng Sơn. Đồng chí Vi Văn Thành phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị gồm lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công thương, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển Lạng Sơn; Đài phát thanh truyền hình, Báo Lạng Sơn; Đại diện Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ, Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Lạng Sơn và trên 50 Doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Quốc Khánh phó Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn giới thiệu về việc tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn tháng 05 năm 2009; Đồng chí Lý Vinh Quang - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giới thiệu về cơ chế chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư vào Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, chuẩn bị cho việc ký kết các thảo thuận đầu tư, cung cấp tín dụng và dự kiến các dự án trao giấy chứng nhận đầu tư tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn tháng 05 năm 2009.

 Các dự án dự kiến sẽ được trao giấy chứng nhận đầu tư, các dự án thoả thuận và Danh mục dự án gọi vốn đầu tư vào Khu công nghiệp của tỉnh và Khu Kinh tế của khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn giai đoạn 2009 - 2015 gồm 45 dự án đã được giới thiệu tại hội nghị.

 Trong Hội nghị các Doanh nghiệp đã thảo luận các vấn đề liên quan như trách nhiệm của tỉnh trong việc cấp đất và giải phóng mặt bằng cho các nhà đầu tư theo tiến độ, việc tái định cư di dân cho các dự án ; Quy hoạch và cân đối nhu cầu các sản phẩm chính trên địa bàn để đầu tư có hiệu quả ; Việc ban hành, giới thiệu quảng bá về các cơ chế chính sách được hỗ trợ, ưu đãi đầu tư vào Khu công nghiệp và Khu kinh tế cửa khẩu; Việc thu lệ phí đo đạc giao đất cho nhà đầu tư; Trách nhiệm của các Doanh nghiệp trong việc đầu tư trên địa bàn tỉnh....

Kết thúc hội nghị đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã trả lời các Doanh nghiệp và kết luận những vấn đề quan trọng, coi đây là thời cơ, cơ hội cho các Doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư vào Lạng Sơn. Các cấp, các ngành phải tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các Doanh nghiệp đầu tư vào Lạng Sơn có hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy Kinh tế - Xã hội tỉnh Lạng Sơn phát triển.

Tiếp thu ý kiến tham gia của các Doanh nghiệp và giao trách nhiệm cho các ngành chức năng chuẩn bị tốt các nội dung của Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào Khu kinh tế của khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn tháng 05 năm 2009; Yêu cầu các Doanh nghiệp tăng cường giới thiệu, quảng bá, liên doanh, liên kết trong và ngoài tỉnh để tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư thành công. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức thực hiện có hiệu quả sau Hội nghị để khai thác tiềm năng thế mạnh Khu kinh tế của khẩu góp phần thúc đẩy Lạng Sơn phát triển nhanh hơn, mạnh hơn...

                                                                                            Hoàng Văn Đồng

                                                                                Sở Thông tin và Truyền thông