Skip to main content

Danh mục dự án gọi vốn dầu tư vào Khu công nghiệp và Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn giai đo

STT

Tên dự án/lĩnh vực

Địa điểm thực hiện

Quy mô

Dự kiến
vốn đầu
tư (nghìn
USD)

Hình thức đầu tư

1

2

3

4

5

6

LĨNH VỰC NÔNG - LÂM NGHIỆP

1

Dự án xây dựng hệ thống kho bảo quản hàng hoá nông, thủy sản

Khu chung chuyển hàng hoá, xã Phú Xá, Thuỵ Hùng, huyện Cao Lộc

100.000 tấn nguyên liệu

6.000

Liên doanh, 100% vốn
đầu tư nước ngoài, vốn
đầu tư trong nước

2

Dự án sản xuất phân bón vi sinh

KCN Đồng Bành

100.000 tấn/năm

4.000

Liên doanh, 100% vốn
đầu tư nước ngoài, vốn
đầu tư trong nước

3

Nhà máy chế biến thực phẩm

KCN Đồng Bành

35.000 tấn/năm

10.000

Liên doanh, 100% vốn
đầu tư nước ngoài, vốn
đầu tư trong nước

4

Dự án bảo quản, chế biến hoa quả

KCN Đồng Bành

1.500 tấn SP/năm

5.000

Liên doanh, 100% vốn
đầu tư nước ngoài, vốn
đầu tư trong nước

LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP

1

Dự án sản xuất tấp lợp kim loại, kết cấu thép, khung nhà tiền chế

KCN Đồng Bành

1 triệu m2/năm

5.000

Liên doanh, 100% vốn
đầu tư nước ngoài, vốn
đầu tư trong nước

2

Dự án sản xuất vật liệu xây dựng theo công nghệ mới

KCN Đồng Bành

15 triệu sp/năm

15.000

Liên doanh, 100% vốn
đầu tư nước ngoài

3

Dự án sản xuất gạch Ceramic

KCN Đồng Bành

500.000 m2/năm

10.000

Liên doanh, 100% vốn
đầu tư nước ngoài, vốn
đầu tư trong nước

4

Dự án thu gom và chế biến rác thải trong khu KTCK

huyện Cao Lộc

15 ha

7.500

Liên doanh, vốn đầu tư
trong nước, BOT

5

Dự án sản xuất thiết bị điện dân dụng và vật tư ngành điện

Khu gia công Khơ Đa -
Ma Mèo

20 triệu sp/năm

8.000

Liên doanh, 100% vốn
đầu tư nước ngoài, vốn
đầu tư trong nước

6

Dự án sản xuất, lắp ráp thiết bị, linh kiện máy tính

Khu gia công Khơ Đa -
Ma Mèo

10 triệu sp/năm

10.000

Liên doanh, 100% vốn
đầu tư nước ngoài, vốn
đầu tư trong nước

7

Dự án sản xuất thiết bị máy móc nông nghiệp

KCN Đồng Bành

15.000 sp/năm

5.000

Liên doanh, 100% vốn
đầu tư nước ngoài, vốn
đầu tư trong nước

8

Dự án sản xuất, lắp ráp phụ tùng ô tô

KCN Hồng Phong

2 triệu sp/năm

25.000

Liên doanh, 100% vốn
đầu tư nước ngoài

9

Dự án sản xuất, lắp ráp xe máy

KCN Đồng Bành

5 triệu sp/năm

10.000

Liên doanh, 100% vốn
đầu tư nước ngoài

10

Sản xuất đồ chơi điện tử

Khu gia công Khơ Đa -
Ma Mèo

2 triệu sp/năm

5.000

Liên doanh, 100% vốn
đầu tư nước ngoài

11

Dự án sản xuất đèn chiếu sáng, đèn trang trí

KCN Đồng Bành

5 triệu sp/năm

4.000

Liên doanh, 100% vốn
đầu tư nước ngoài, vốn
đầu tư trong nước

12

Dự án sản xuất phụ kiện ngành giầy, dép và may mặc

KCN Đồng Bành

3 triệu sp/năm

3.000

Liên doanh, 100% vốn
đầu tư nước ngoài, vốn
đầu tư trong nước

13

Dự án sản xuất bao bì các loại

KCN Đồng Bành

50 triệu sp/năm

3.000

Liên doanh, 100% vốn
đầu tư nước ngoài, vốn
đầu tư trong nước

14

Dự án sản xuất các sản phẩm nhựa cao cấp

KCN Đồng Bành

5.000 tấn sp/năm

80

Liên doanh, 100% vốn
đầu tư nước ngoài, vốn
đầu tư trong nước

LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI, DU LỊCH, DỊCH VỤ

1

Dự án đầu tư quần thể khu di tích danh lam thắng Nhị - Tam Thanh, thành nhà Mạc

TP Lạng Sơn

432.200 m2

62.500

Liên doanh, 100% vốn
đầu tư trong nước

2

Dự án tu bổ, tôn tạo Khu di tích Chùa Tiên - Giếng Tiên

TP Lạng Sơn

13.000 m2

3.000

Liên doanh, 100% vốn
đầu tư trong nước

3

Khu du lịch sinh thái sông Kỳ Cùng

Lạng Sơn

XD tuyến DL sinh tháiđường sông, xây dựng các điểm nghỉ chính dọc 2 bênbờ sông Kỳ Cùng; Tôn tạocảnh quan môi trường 2 bên bờ sông…

6.000

Liên doanh, 100% vốn
đầu tư nước ngoài, vốn
đầu tư trong nước

4

Dự án khu nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái hồ Nà Tâm

Xã Hoàng Đồng TPLS

655 ha

70.000

Liên doanh, 100% vốn
đầu tư nước ngoài, vốn
đầu tư trong nước

5

Công viên Hữu Nghị, Việt Nam

Cao Lộc

5,5 ha

1.250

Liên doanh, 100% vốn
đầu tư nước ngoài, vốn
đầu tư trong nước

6

Dự án xây dựng Trung tâm thương mại Chi Ma

Cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình

8.500 m2

6.000

Liên doanh, 100% vốn
đầu tư nước ngoài, vốn
đầu tư trong nước

7

Trung tâm thương mại và hội chợ triển lãm quốc tế

huyện Cao Lộc

77.254,2 m2

25.000

Liên doanh, 100% vốn
đầu tư nước ngoài, vốn
đầu tư trong nước

8

Xây dựng trung tâm thương mại, văn phòng chothuê

Cửa khẩu Hữu Nigh, huyện Cao Lộc

6000-9000 m2

6.000

Liên doanh, 100% vốn
đầu tư nước ngoài, vốn
đầu tư trong nước

9

Dự án trung tâm thương mại Đồng Bành

KCN Đồng Bành

10.000 m2

2.000

Liên doanh, 100% vốn
đầu tư nước ngoài, vốn
đầu tư trong nước

10

Xây dựng hệ thống kho chứa hàng hoá xuất nhập khẩu

Cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình

10.000 m2

5.000

Liên doanh, vốn
đầu tư trong nước

11

Khu mậu dịch biên giới (gồm: TT Thương mại,siêu thị, chợ thị trấn Đồng Đăng)

Văn Lãng, Cao Lộc

200 ha

31.250

Liên doanh, 100% vốn
đầu tư nước ngoài, vốn
đầu tư trong nước

LĨNH VỰC XÂY DỰNG, HẠ TẦNG, ĐÔ THỊ

1

Mở rộng tuyến đường Đồng Đăng - Tân Thanh

Huyện Cao Lộc, Văn Lãng

14 Km

9.000

BOT, BT

2

Đường cửa khẩu Hữu Nigh - Mốc 23

huyện Cao Lộc

9.978.65 m

3.750

BOT, BT

3

Dự án xây dựng chợ biên giới Bảo Lâm

huyện Cao Lộc

80 ha

10.000

Liên doanh, 100% vốn
đầu tư nước ngoài, vốn
đầu tư trong nước

4

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Na Dương

 

350 ha

75.000

Liên doanh, 100% vốn
đầu tư nước ngoài, vốn
đầu tư trong nước

5

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Hồng Phong

huyện Cao Lộc

350 ha

75.000

Liên doanh, 100% vốn
đầu tư nước ngoài, vốn
đầu tư trong nước

6

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu gia công Khơ Đa - Ma Mèo

huyện Cao Lộc

150 ha

40.000

Liên doanh, 100% vốn
đầu tư nước ngoài, vốn
đầu tư trong nước

7

Xây dựng và kinh doanh kho ngoại quan

huyện Cao Lộc

43.763 m2

6.500

Liên doanh, 100% vốn
đầu tư trong nước

8

Dự án đầu tư hạ tầng khu chung chuyển hàng hoáLạng Sơn - ASEAN - Trung Quốc

Xã Phú Xá, Thuỵ Hùng,
huyện Cao Lộc

150 ha

35.000

Liên doanh, 100% vốn
đầu tư nước ngoài, vốn
đầu tư trong nước

9

Hạ tầng khu mậu dịch tự do Nà Tồng, Nà Ngườm

Tân Thanh, Văn Lãng

300 ha

70.000

Liên doanh, 100% vốn
đầu tư nước ngoài, vốn
đầu tư trong nước

10

Khu dđô thị biên giới Pác Luông - Khơ Đa - MaMèo

huyện Văn Lãng

300 ha

70.000

Liên doanh, 100% vốn
đầu tư nước ngoài, vốn
đầu tư trong nước

11

Bãi đỗ xe hàng hoá trước khi xuất khẩu sang Trung Quốc tại Hữu Nghị

huyện Cao Lộc

6 ha

1.250

Liên doanh, 100% vốn
đầu tư nước ngoài, vốn
đầu tư trong nước

12

Bãi đỗ xe hàng hoá trước khi nhập khẩu vào  Việt Nam tại Hữu Nghị

huyện Cao Lộc

5,5 ha

1.250

Liên doanh, 100% vốn
đầu tư nước ngoài, vốn
đầu tư trong nước

13

Dự án Khu đô thị nam Nguyễn Đình Chiểu

TP Lạng Sơn

19,5 ha

230

Các hình thức đầu tư

LĨNH VỰC Y TẾ - GIÁO DỤC

1

Dự án đầu tư Bệnh viện y học cổ truyền

TP Lạng Sơn

5 ha

25.000

Liên doanh, 100% vốn
đầu tư nước ngoài, vốn
đầu tư trong nước, BCC

2

Dự án xây dựng bệnh viện chất lượng cao

TP Lạng Sơn

200 giường

50.000

Liên doanh, 100% vốn
đầu tư nước ngoài, vốn
đầu tư trong nước BCC

3

Dự án Trường trung học phổ thông Chi Lăng

TP Lạng Sơn

1.200-1.400 hs/năm

1.800

Liên doanh, vốn
đầu tư trong nước

4

Trường mầm non Phai Luông

TP Lạng Sơn

300 hs/năm

1.200

Liên doanh, vốn
đầu tư trong nước

5

Xây dựng trường học quốc tế

TP Lạng Sơn

3.000 hs/năm

50.000

Liên doanh, vốn
đầu tư trong nước

6

Dự án trường Đại học Lạng Sơn

TP Lạng Sơn

1.800-2.000 SV/năm

31.250

Liên doanh, vốn
đầu tư trong nước

7

Dự án xây dựng trường cao đẳng dạy nghề

TP Lạng Sơn

1.000 hs/năm

20.000

Liên doanh, vốn
đầu tư trong nước

 

 

Ghi chú:

Tổng số dự án: 49 dự án: Trong đó:

- Nông - Lâm nghiệp:                  04 dự án.

- Công nghiệp:                            14 dự án.

- Thương mại, du lịch, dịch vụ:    11 dự án.

- Xây dựng, hạ tầng đô thị:         13 dự án.

- Y tế - Giáo dục                          07 dự án