Skip to main content

Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khoá XIV

Sáng ngày 16/4/2009, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đã diễn ra Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khoá XIV. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành, các đồng chí Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Bí thư các huyện uỷ, Thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và nghiên cứu các báo cáo về tình hình các mặt công tác quý I, nhiệm vụ quý II năm 2009 của tỉnh; tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2009.

Báo cáo nêu rõ, trong quý I năm 2009, cùng cả nước, tỉnh ta đã phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức về suy thoái kinh tế toàn cầu. Nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, tỉnh ta đã đạt được kết quả tích cực trên tất cả các mặt công tác. Lĩnh vực kinh tế của tỉnh tiếp tục đạt được kết quả quan trọng với mức tăng trưởng GDP 8,21%. Lĩnh vực văn hoá – xã hội tiếp tục có những khởi sắc. Quốc phòng an ninh ổn định. Công tác xây dựng hệ thống chính trị được đẩy mạnh, nhất là công tác xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.

Các đại biểu đã thảo luận, nêu và phân tích rõ những mặt được, chưa được, đồng thời thống nhất nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2009 với những nội dung, biện pháp cụ thể, thiết thực để thời gian tới thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Hội nghị đã thông qua Chương trình giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2009; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW, ngày 26 tháng 3 năm 2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới với sự nhất trí cao của các đại biểu

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Bí thư Tỉnh uỷ đã ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được của các cấp, ngành chức năng trong thời gian qua, đồng thời chỉ rõ những khó khăn, yếu kém để kịp thời khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh: Theo dự báo trong thời gian tới, tình hình thế giới, trong nước vẫn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức, do vậy, các cấp uỷ Đảng tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong quý I để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong quý II và trong cả năm 2009. Nhất là chủ động đề ra các biện pháp tổ chức thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, tập trung tháo gỡ khó khăn, thực hiện tốt sản xuất kinh doanh, chú ý sản xuất nông nghiệp, đẩy nhanh tiến độ trồng rừng… ngăn chặn suy thoái kinh tế, đảm bảo tăng tưởng kinh tế, an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đẩy nhanh tiến độ xoá đói giảm nghèo.

Tiếp tục rà soát các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, tăng cường xúc tiến đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án. Tập trung triển khai và đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, vì đây là một dự án lớn, tạo cơ hội phát triển mạnh mẽ cho tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ kiên cố hoá trường lớp học, nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn II, triển khai thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009; quan tâm chỉ đạo thường xuyên công tác thu ngân sách, thực hiện tốt cải cách hành chính, tạo môi trường thông thoáng cho thu hút đầu tư phát triển dịch vụ, du lịch, thương mại trên địa bàn. Tổ chức triển khai và thực hiện tốt Chỉ thị số 21- CT/TW ngày 26 tháng 3 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới…

 

Theo nguồn tin Báo Lạng Sơn