Thông báo Đấu giá tài sản quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất của khu đất Trụ sở Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Lộc Bình (cũ) và khu đất Hiệu sách Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

Thứ Hai, 28/08/2017 - 15:05

SỞ TƯ­­­­­­­ PHÁP TỈNH LẠNG SƠN       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRUNG TÂM DỊCH VỤ                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN          

 ­       

         Số:  21 /TBH - TTBĐG                                 Lạng Sơn, ngày  29  tháng   8  năm 2017   

 

THÔNG BÁO

ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư­­­­­ pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

 

 2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn (Khu Nhà Thờ, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn).

 

 3. Tài sản bán đấu giá và giá khởi điểm

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất của khu đất Trụ sở Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Lộc Bình (cũ) và khu đất Hiệu sách Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Cụ thể như sau:

 

Lô 01: Khu đất Trụ sở Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Lộc Bình (cũ).

 

- Mục đích sử dụng đất sau khi đấu giá: Đất ở tại đô thị;-  Diện tích đất: 329,1 m2;

 

-  Đơn giá khởi điểm cho 1m2 đất: 15.000.000 đồng;

 

-  Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất: 4.936.500.000 đồng;       

 

- Giá khởi điểm nhà cửa, vật kiến trúc trên đất: 907.846.000 đồng.

 

Tổng giá trị quyền sử dụng đất và tài sản trên đất là: 5.844.346.000 đồng  (Năm tỷ, tám trăm bốn mươi bốn triệu, ba trăm bốn mươi sáu nghìn đồng chẵn).

 

Lô 02: Khu đất Hiệu sách Phòng giáo dục và đào tạo huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

 

- Mục đích sử dụng đất sau khi đấu giá: Đất ở tại đô thị

 

- Diện tích đất: 134,5 m2;

 

- Đơn giá khởi điểm cho 1m2 đất: 15.000.000 đồng;

 

- Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất: 2.017.500.000 đồng;       

 

- Giá trị nhà là: 41.465.000 đồng

 

Tổng giá trị quyền sử dụng đất và tài sản trên đất là: 2.058.965.000 đồng (Hai tỷ, không trăm năm mươi tám triệu, chín trăm sáu mươi năm nghìn đồng).

 

(Giá khởi điểm 02 khu đất trên chưa bao gồm nghĩa vụ tài chính về đất và tài sản trên đất)

 

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 18/9/2017 đến ngày 22/9/2017 tại khu đất Trụ sở Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Lộc Bình (cũ) và khu đất Hiệu sách Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

 

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước

 

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá

 

- Lô 01: 500.000 đồng/1 hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng chẵn).

 

- Lô 02: 500.000 đồng/1 hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng chẵn).

 

b. Tiền đặt trước

 

- Lô 01: 830.000.000 đồng/1 hồ sơ (Tám trăm ba mươi triệu đồng chẵn).

 

- Lô 02: 290.000.000 đồng/1 hồ sơ (Hai trăm chín mươi triệu đồng chẵn).

 

Khoản tiền đặt trước của khách hàng được nộp vào số tài khoản 119000088684 của Trung tâm tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh Lạng Sơn hoặc tài khoản số 005572883456 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Lạng Sơn trong thời hạn 03 ngày từ ngày 25/9/2017 đến ngày 27/9/2017.

 

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giáđiều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

 

a. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá  (trong giờ hành chính): Từ ngày 31/8/2017 đến ngày 25/9/2017 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư­­­­­ pháp tỉnh Lạng Sơn. 

 

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được giao đất ở theo quy định của Luật đất đai năm 2013, có đủ năng lực hành vi dân sự. Tổ chức có chức năng đầu tư kinh doanh bất động sản. Người đại diện của tổ chức đăng ký tham gia đấu giá có đủ năng lực hành vi dân sự, có giấy tờ chứng minh hợp pháp là người đại diện cho tổ chức đó.

 

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

 

- Người tham gia đấu giá có đầy đủ điều kiện trên thì đến Trung tâm đăng ký tham gia đấu giá. Nhận hồ sơ tại Trung tâm trong thời hạn thông báo . Hồ sơ gồm:

 

+ Đối với Hộ gia đình, cá nhân: Bản sao có chứng thực Sổ hộ khẩu và Bản sao có chứng thực CMND còn được lưu hành theo quy định của pháp luật; Mỗi hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

 

+ Đối với Tổ chức: Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy đăng ký kinh doanh bất động sản, đã nộp lệ phí môn bài năm 2017, bảo đảm việc kinh doanh bất động sản còn đang hoạt động tại thời điểm bán đấu giá. Mỗi tổ chức có nhiều đơn vị thì chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá.   

 

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm phát hành;

 

+ Đã nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

 

- Người đã đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước trong thời hạn quy định. Trong trường hợp không nộp tiền đặt trước thì không đủ điều kiện để tham gia đấu giá.

 

- Người tham gia đấu giá cam kết thực hiện đầy đủ những quy định tại Quy chế bán đấu giá của Trung tâm ban hành.

 

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá (có Giấy ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật).

 

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 28/9/2017 tại Hội trường Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn.

 

9. Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá  

 

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, nhiều vòng, công khai giá khởi điểm tài sản.

 

b. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

 

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Sở Tư­­­­­­ pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, số ĐT 0253.717.994) hoặc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn (Khu Nhà Thờ, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn)./.

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Sầm Thị Hoa

                                                                                             

                                                                                                  

                                                                                                                                          

 

BẢN ĐỒ TỈNH LẠNG SƠN

LIÊN KẾT WEBSITES
THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

web stats

HỖ TRỢ KỸ THUẬT TRỰC TUYẾN

0253.818.657              0918210111

Liên hệ qua Yahoo Messenger Liên hệ qua Yahoo Messenger

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LẠNG SƠN

Giấy phép số: 20/GP-TTĐT ngày 12/3/2015 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Cơ quan thường trực: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Trụ sở: Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại: (0205) 3.812.959; Fax: (0205) 3.814.302 Email: ubndls@langson.gov.vn

Ghi rõ nguồn “Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn” hoặc “www.langson.gov.vn” khi đăng tải lại thông tin từ Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn