Thông báo bán đấu giá 13 chiếc xe ô tô thanh lý của các đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Thứ Năm, 17/08/2017 - 17:17

SỞ TƯ­­­­­­­ PHÁP TỈNH LẠNG SƠN       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRUNG TÂM DỊCH VỤ                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN          

         Số: 21/TB - TTBĐG                                  Lạng Sơn, ngày  16  tháng  8 năm 2017   

 

THÔNG BÁO

ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư­­­­­ pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

 

 2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn (Số 1, đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

 

3. Tài sản bán đấu giá: 13 chiếc xe ô tô thanh lý của các đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 21/8/2017 đến ngày 25/8/2017 tại Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn (Thông qua Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp).

 

5. Giá khởi điểm của tài sản, Tiền hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước: (Chi tiết theo bảng kê kèm theo).

 

6. Thời hạn, địa điểm nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày từ ngày  29/8/2017 đến ngày 31/8/2017  nộp vào số tài khoản 119000088684 của Trung tâm tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh Lạng Sơn hoặc tài khoản số 005572883456 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Lạng Sơn.

 

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giáđiều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

 

a. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá  (trong giờ hành chính): Từ ngày 17/8/2017 đến ngày 29/8/2017 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư­­­­­ pháp tỉnh Lạng Sơn. 

 

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức. Cá nhân là công dân hoặc người đại diện hợp pháp của tổ chức có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; có giấy phép kinh doanh, đã nộp lệ phí môn bài năm 2017 (đối với tổ chức); có đủ năng lực tài chính để mua tài sản bán đấu giá; một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá, mỗi hộ gia đình chỉ được một cá nhân đăng ký tham gia đấu giá.

 

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

 

- Người tham gia đấu giá có đầy đủ điều kiện theo Quy chế bán đấu giá của Trung tâm ban hành thì đến Trung tâm đăng ký tham gia đấu giá. Hồ sơ gồm:

 

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm phát hành (Nhận đơn tại Trung tâm trong ngày đến đăng ký);

 

+ Bản sao có chứng thực CMND còn được lưu hành theo quy định của pháp luật;

 

+ Bản sao Giấp phép đăng ký kinh doanh có chứng thực và Lệ phí môn bài năm 2017(nếu là tổ chức);

 

+ Nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

 

- Người đã đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước theo quy định, những trường hợp không nộp thì không đủ điều kiện để tham gia đấu giá.

 

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá (có Giấy ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật).

 

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 00 phút ngày 01/9/2017 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản- Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn.

 

9. Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá  

 

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá từng chiếc xe bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, nhiều vòng, công khai giá khởi điểm tài sản.

 

b. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

 

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Sở Tư­­­­­­ pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, số ĐT 02053.717.994) hoặc Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn (Số 1, đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn)./.

                 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Sầm Thị Hoa

                                                                                            

                                                                                                   

                                                                                                                                         

 

Đính kèmDung lượng
Danh muc xe thanh ly (kem thong bao).xlsx14.34 KB
BẢN ĐỒ TỈNH LẠNG SƠN

LIÊN KẾT WEBSITES
THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

web stats

HỖ TRỢ KỸ THUẬT TRỰC TUYẾN

0253.818.657              0918210111

Liên hệ qua Yahoo Messenger Liên hệ qua Yahoo Messenger

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LẠNG SƠN

Giấy phép số: 20/GP-TTĐT ngày 12/3/2015 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Cơ quan thường trực: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Trụ sở: Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại: (0205) 3.812.959; Fax: (0205) 3.814.302 Email: ubndls@langson.gov.vn

Ghi rõ nguồn “Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn” hoặc “www.langson.gov.vn” khi đăng tải lại thông tin từ Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn