UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 7/2017 (kỳ 1)

Thứ Hai, 10/07/2017 - 07:27

Ngày 07/7/2017, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7/2017 kỳ I dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.

 

 

Các đại biểu dự họp

 

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe và thảo luận về dự thảo các Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá XII gồm: Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước và dự thảo Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TU, ngày 13/9/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo thực hiện phát triển các vùng kinh tế theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020.

 

 

Chủ tịch UBND tỉnh kết luận

 

Kết luận các nội dung trình tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, đối với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017, quan điểm chỉ đạo của Chương trình là quán triệt đầy đủ, triển khai nhất quán các nội dung Nghị quyết gắn với tình hình thực tế của tỉnh và phù hợp với xu thế phát triển, hội nhập. Xác định rõ 04 chương trình trọng tâm tỉnh cần thực hiện gồm: công tác tuyên truyền; phát triển các thành phần, loại hình kinh tế; phát triển các yếu tố, các loại hình thị trường; tăng trưởng gắn với phát triển bền vững, an sinh xã hội và bảo vệ môi trường.

 

Với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017, trong phần mục tiêu thực hiện cần bổ sung thêm các chỉ tiêu về chỉ số Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); đưa ra các chỉ tiêu, số liệu cụ thể phù hợp với thực tế của tỉnh và xu thế phát triển. Về nhiệm vụ, giải pháp gồm 4 nội dung là: phổ biến, quán triệt Nghị quyết; xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách; xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng; tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, vai trò của MTTQ và các đoàn thể đối với kinh tế tư nhân.

 

Các nội dung còn lại, cơ quan soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị liên quan, tiếp tục hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh xem xét./.

 

Phương Linh

BẢN ĐỒ TỈNH LẠNG SƠN

LIÊN KẾT WEBSITES
THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

web stats

HỖ TRỢ KỸ THUẬT TRỰC TUYẾN

0253.818.657              0918210111

Liên hệ qua Yahoo Messenger Liên hệ qua Yahoo Messenger

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LẠNG SƠN

Giấy phép số: 20/GP-TTĐT ngày 12/3/2015 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Cơ quan thường trực: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Trụ sở: Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại: (0205) 3.812.959; Fax: (0205) 3.814.302 Email: ubndls@langson.gov.vn

Ghi rõ nguồn “Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn” hoặc “www.langson.gov.vn” khi đăng tải lại thông tin từ Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn