Kế hoạch thực hiện “Chương trình phòng, chống tội phạm từ nay đến năm 2020”

Thứ Hai, 26/06/2017 - 09:17

          Ngày 02/6/2017, UBND  tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND về thực hiện “Chương trình phòng, chống tội phạm từ nay đến năm 2020”.

          Mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành pháp luật, tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; phấn đấu đến năm 2020 giảm từ 3 - 5% tổng số vụ phạm tội hình sự so với năm 2016, hàng năm tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt từ 85% trở lên, trong đó các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 95% trở lên…; it nhất 90% số khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chí “An toàn về an ninh, trật tự”; giải quyết, xét xử các vụ án hình sự từ 95% trở lên, phấn đấu đảm bảo ra quyết định thi hành án phạt tù đúng thời hạn đối với 100% số người bị kết án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật.  Đồng thời, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán và cán bộ làm công tác thi hành án hình sự.

          Kế hoạch đã đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

          Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2020; tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả 15 đề án của Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2020.

          Phát huy vai trò trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác phòng, chống tội phạm; xử lý trách nhiệm liên đới khi để xảy ra tình hình tội phạm phức tạp, kéo dài, hoạt động lộng hành hoặc bao che cho tội phạm; thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và các cơ quan tư pháp từ cấp tỉnh đến cơ sở…

          Làm tốt công tác giáo dục văn hóa, dạy nghề cho phạm nhân trong trại tạm giam, các nhà tạm giữ; triển khai thực hiện Đề án "Đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020" lồng ghép với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và công tác phòng, chống tội phạm.

          Bên cạnh đó, tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an - Viện Kiểm sát nhân dân - Tòa án nhân dân các cấp trong công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm, thi hành án hình sự, hạn chế tình trạng oan sai, bỏ lọt tội phạm; thực hiện hiệu quả các Hiệp định, thỏa thuận song phương, đa phương về đấu tranh, phòng chống tội phạm, đặc biệt là hợp tác song phương với phía Trung Quốc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên toàn tuyến biên giới…

          Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ, công chức làm công tác phòng, chống tội phạm, nhất là đội ngũ cán bộ trực tiếp đấu tranh chống tội phạm, kỹ thuật hình sự, giám định tư pháp.

          Đồng thời, huy động các nguồn lực, đầu tư kinh phí, phân bổ ngân sách bảo đảm các điều kiện phục vụ công tác phòng, chống tội phạm, trong đó chú trọng vận động xã hội hóa và tranh thủ sự hỗ trợ, ủng hộ của các tổ chức kinh tế, xã hội, tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân…

          Theo Kế hoạch, Công an tỉnh là cơ quan Thường trực giúp UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh điều phối thống nhất tổ chức thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành đôn đốc, kiểm tra, định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ các đề án của Chương trình phòng, chống tội phạm.

          Căn cứ nội dung Kế hoạch và theo chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực và địa bàn được phân công, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cơ quan, đơn vị.

                                                                                                                Lô Thùy Linh

                                                                                                    Sở Thông tin và Truyền thông

BẢN ĐỒ TỈNH LẠNG SƠN

LIÊN KẾT WEBSITES
THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

web stats

HỖ TRỢ KỸ THUẬT TRỰC TUYẾN

0253.818.657              0918210111

Liên hệ qua Yahoo Messenger Liên hệ qua Yahoo Messenger

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LẠNG SƠN

Giấy phép số: 20/GP-TTĐT ngày 12/3/2015 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Cơ quan thường trực: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Trụ sở: Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại: (0205) 3.812.959; Fax: (0205) 3.814.302 Email: ubndls@langson.gov.vn

Ghi rõ nguồn “Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn” hoặc “www.langson.gov.vn” khi đăng tải lại thông tin từ Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn