Thông báo bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với 03 khu đất tại thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình

Thứ Tư, 22/02/2017 - 07:23

SỞ TƯ­­­­­­­ PHÁP TỈNH LẠNG SƠN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRUNG TÂM DỊCH VỤ                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

­Số:  05 /TBH - TTBĐG                                  Lạng Sơn, ngày  22  tháng  02  năm  2017

 

THÔNG BÁO

 

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư­­­­­ pháp tỉnh Lạng Sơn, địa chỉ: Số 413B đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn tổ chức bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với 03 khu đất tại thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cụ thể như sau:

1. Diện tích khu đất, giá khởi điểm:

a. Lô 1: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại khu đất Đội chiếu bóng lưu động huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

- Vị trí khu đất: Khu đất thuộc thửa đất số 64, tờ bản đồ số 43 thị trấn Lộc Bình tại đường Hoàng Văn Thụ, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn:

- Diện tích khu đất bán đấu giá: 97m2 ;

- Mục đích sử dụng đất sau đấu giá: Đất ở tại đô thị.

- Giá khởi điểm của tài sản: 1.878.921.000 đồng(Một tỷ, tám trăm bảy mươi tám triệu, chín trăm hai mươi mốt nghìn đồng chẵn), trong đó:

+ Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng khu đất: 19.000.000đồng/m2 x 97m2 = 1.843.000.000đồng;

+ Giá khởi điểm để đấu giá tài sản gắn liền với đất: 35.921.000 đồng.

b. Lô 2: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại khu đất Trụ sở phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội (cũ) huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

- Vị trí khu đất: Khu đất thuộc thửa đất số 48, tờ bản đồ số 43 thị trấn Lộc Bình tại đường Hoàng Văn Thụ, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn:

- Diện tích khu đất bán đấu giá: 329,1m2;

- Mục đích sử dụng đất sau đấu giá: Đất ở tại đô thị.

- Giá khởi điểm của tài sản: 7.605.120.000 đồng (Bảy tỷ, sáu trăm linh năm triệu, một trăm hai mươi nghìn đồng chẵn), trong đó:

+ Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng khu đất: 20.000.000đồng/m2 x 329,1m2  = 6.582.000.000đồng;

+ Giá khởi điểm để đấu giá tài sản gắn liền với đất: 1.023.120.000đồng.

c. Lô 3: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại khu đất hiệu sách phòng giáo dục và Đào tạo huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

- Vị trí khu đất: Khu đất thuộc thửa đất số 67, tờ bản đồ số 42 thị trấn Lộc Bình, tại đường Hoàng Văn Thụ, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

- Diện tích khu đất bán đấu giá: 134,5m2 ;

 

- Mục đích sử dụng đất sau đấu giá: Đất ở tại đô thị.

- Giá khởi điểm của tài sản: 2.506.110.000 đồng (Hai tỷ, năm trăm linh sáu triệu, một trăm mười nghìn đồng chẵn), trong đó:

+ Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng khu đất: 18.300.000đồng/m2 x 134,5m2  = 2.461.350.000đồng;

+ Giá khởi điểm để đấu giá tài sản gắn liền với đất: 44.760.000đồng.

(Giá khởi điểm các khu đất trên chưa bao gồm nghĩa vụ tài chính về đất và tài sản trên đất)

2. Khách hàng có nhu cầu mua phải nộp các khoản sau:

a. Phí tham gia đấu giá: 500.000đồng/hồ sơ/lô (Năm trăm nghìn đồng chẵn).

b. Tiền đặt trước:

Lô 1: 280.000.000đồng/hồ sơ (Hai trăm tám mươi triệu đồng chẵn).

Lô 2: 1.100.000.000đồng/hồ sơ (Một tỷ, một trăm triệu đồng chẵn).

Lô 3: 370.000.000đồng/hồ sơ (Ba trăm bảy mươi triệu đồng chẵn).

3. Thời hạn tham khảo hồ sơ và xem thực tế khu đất:

a. Tham khảo hồ sơ (trong giờ hành chính): Từ ngày 22/02/2017 đến 11h00 phút ngày 27/03/2017 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản hoặc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

b. Xem thực tế khu đất: Từ ngày 22/02/2017 đến hết ngày 25/03/2017 tại 03 khu đất thông qua Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

4. Thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp đặt tiền đặt trước(trong giờ hành chính): Từ ngày 22/3/2017 đến 16h00 phút ngày 27/3/2017  tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư­­­­­ pháp tỉnh Lạng Sơn hoặc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

5. Thời gian, địa điểm bán đấu giá: Bắt đầu từ 09 giờ 00 phút ngày 28/03/3017 tại Hội trường Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư­­­­­ pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, ĐT: 0253.717.994) hoặc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn (Khu Nhà Thờ, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn; ĐT: 0253.842.701) ./.          

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

                   

Ngô Thị Ngọc Hà

 

BẢN ĐỒ TỈNH LẠNG SƠN

LIÊN KẾT WEBSITES
THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

web stats

HỖ TRỢ KỸ THUẬT TRỰC TUYẾN

0253.818.657              0918210111

Liên hệ qua Yahoo Messenger Liên hệ qua Yahoo Messenger

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LẠNG SƠN

Giấy phép số: 20/GP-TTĐT ngày 12/3/2015 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Cơ quan thường trực: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Trụ sở: Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại: (0205) 3.812.959; Fax: (0205) 3.814.302 Email: ubndls@langson.gov.vn

Ghi rõ nguồn “Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn” hoặc “www.langson.gov.vn” khi đăng tải lại thông tin từ Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn