Đánh giá kết quả công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực trong 7 tháng đầu năm 2016 và nhiệm vụ các tháng cuối năm

Thứ Sáu, 09/09/2016 - 14:45

          Ngày 05/9/2016, Bộ trưởng Lê Thành Long, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc và Thứ trưởng Lê Tiến Châu đã chủ trì buổi làm việc với Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; lãnh đạo một số đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp và toàn thể lãnh đạo, công chức, người lao động thuộc Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhằm nắm bắt tình hình triển khai các nhiệm vụ lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực của 7 tháng đầu năm và các tháng cuối năm 2016

          Tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực Nguyễn Công Khanh đã báo cáo kết quả và tình hình triển khai kết quả công tác 7 tháng đầu năm 2016. Theo Cục trưởng Nguyễn Công Khanh, trong 7 tháng đầu năm 2016, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã chủ động, tích cực và phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong quản lý nhà nước về lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, các mặt công tác đã đạt được những kết quả nhất định như:

          (1) Công tác xây dựng thể chế tiếp tục được coi trọng và bảo đảm chất lượng, tiến độ; quy trình xây dựng văn bản pháp luật được thực hiện nghiêm túc; việc tổ chức triển khai thi hành các văn bản liên quan đến hộ tịch, quốc tịch, chứng thực được triển khai đồng bộ, ngày càng hiệu quả;

          (2) Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực được tập trung thực hiện và có nhiều khởi sắc; nhiệm vụ công tác trọng tâm được tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện bám sát chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra;

          (3) Công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn địa phương được chú trọng thực hiện và đã giải quyết được về cơ bản các vấn đề khó khăn vướng mắc trong thực tiễn hoạt động của ngành tại các địa phương. Đặc biệt là những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thi hành Luật hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành; Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch đã được Cục hướng dẫn và tháo gỡ kịp thời. Việc giải quyết hồ sơ xin nhập, thôi, trở lại quốc tịch Việt Nam cơ bản bảo đảm đúng pháp luật; có sự phối hợp khá tốt với các Bộ, ngành liên quan và địa phương trong việc giải quyết hồ sơ. Cơ sở dữ liệu điện tử về quốc tịch đã hình thành, bước đầu đáp ứng yêu cầu về tra cứu quốc tịch. Các hoạt động giải quyết vấn đề quốc tịch cho một số nhóm đối tượng phát sinh trong thời gian gần đây đã được triển khai, bước đầu có kết quả giải quyết hồ sơ;

          (4) Chế độ báo cáo, xử lý thông tin báo chí cơ bản kịp thời, đúng thời hạn. Cùng với đó, công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra đã đạt được những kết quả nhất định.

          Cũng tại buổi làm việc này, Cục trưởng Nguyễn Công khanh cũng đã nêu rõ nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong các tháng cuối năm 2016 trong lĩnh vực hộ tịch, hộ tịch, quốc tịch. Theo đó, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực sẽ tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành; triển khai Đề án, Kế hoạch trong lĩnh vực quốc tịch theo đúng tiến độ, bảo đảm hiệu quả; triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về chứng thực và tổ chức thực hiện tốt công tác thanh tra chuyên ngành về hộ tịch, chứng thực tại các địa phương theo kế hoạch, nhằm phát hiện, chấn chỉnh, uốn nắn và khắc phục những hạn chế, thiếu sót, kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh bảo đảm lợi ích của người dân.

          Trong thời gian tới, Cục sẽ đẩy mạnh công tác chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thi hành pháp luật nhằm tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; đổi mới phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành gắn với yêu cầu về chất lượng, hiệu quả công việc; bảo đảm sâu sát, quyết liệt, bám sát kế hoạch; tăng cường vai trò chủ động của Lãnh đạo đơn vị phụ trách lĩnh vực; phát huy tối đa khả năng và trách nhiệm của Lãnh đạo cấp phòng và năng lực của công chức, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị; có sự phân công hợp lý công việc cho từng chuyên viên bảo đảm đáp ứng được yêu cầu công việc, đồng thời phát huy được khả năng của từng chuyên viên.

          Ghi nhận kết quả mà tập thể Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã nỗ lực, cố gắng trong thời gian qua, Thứ trưởng Lê Tiến Châu khẳng định công việc của Cục có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có mối quan hệ mật thiết với người dân. Tuy nhiên còn có nhiều khó khăn, vướng mắc để có thể đáp ứng được yêu cầu công việc, Thứ trưởng nhấn mạnh Cục cần chú trọng triển khai công việc một cách đồng bộ, phát huy được các nguồn lực sẵn có và phải chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo cho đội ngũ công chức tư pháp-hộ tịch tại địa phương. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đề nghị Cục cần huy động nguồn lực, nhân lực cũng như đưa ra những đề xuất, tham mưu chiến lược bền vững ở cả ba lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực. Thứ trưởng cũng mong muốn công chức, người lao động thuộc Cục tích cực, chủ động, quyết tâm hơn nữa đối với công việc của mình, đặc biệt là công tác truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch.

          Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Thành Long đã ghi nhận những kết quả của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đạt được trong thời gian qua; đồng thời nhất trí với những nhiệm vụ và giải pháp trong những tháng cuối năm mà Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã đề ra. Bộ trưởng Lê Thành Long cũng nhấn mạnh và lưu ý Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực trong việc thực hiện nhiệm vụ, theo đó: Đối với lĩnh vực hộ tịch, phải thực hiện triển khai Luật Hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành một cách bài bản từ đầu; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành. Đối với lĩnh vực quốc tịch, cần nghiên cứu, đánh giá tổng kết những vấn đề còn tồn tại, xác định rõ chính sách khi giải quyết công việc; chặt chẽ trong việc giải quyết hồ sơ quốc tịch./.

                                                                      Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

BẢN ĐỒ TỈNH LẠNG SƠN

LIÊN KẾT WEBSITES
THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

web stats

HỖ TRỢ KỸ THUẬT TRỰC TUYẾN

0253.818.657              0918210111

Liên hệ qua Yahoo Messenger Liên hệ qua Yahoo Messenger

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LẠNG SƠN

Giấy phép số: 20/GP-TTĐT ngày 12/3/2015 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Cơ quan thường trực: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Trụ sở: Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại: (0205) 3.812.959; Fax: (0205) 3.814.302 Email: ubndls@langson.gov.vn

Ghi rõ nguồn “Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn” hoặc “www.langson.gov.vn” khi đăng tải lại thông tin từ Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn