Triển khai thực hiện Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Thứ Tư, 27/07/2016 - 10:58

          Nhằm thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2173/QĐ-BTP ngày 11/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc”.  Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào đăng ký, quản lý hộ tịch với cấu trúc chuẩn chung tại tất cả các cơ quan đăng ký hộ tịch, đáp ứng tốt nhất yêu cầu đăng ký, quản lý hộ tịch theo Luật Hộ tịch và giải quyết thủ tục hành chính trong đăng ký hộ tịch trực tuyến, có khả năng kết nối để cung cấp thông tin cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác có liên quan; ngày 18/7/2016, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 82/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án "Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc" trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

          Theo đó, Kế hoạch sẽ triển khai thực hiện những nội dung cụ thể sau:

          Rà soát hiện trạng ứng dụng CNTT trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh, đề xuất phương án nâng cấp, trang bị mới cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT, trong đó, khảo sát, đánh giá về cơ sở vật chất, hạ tầng để triển khai ứng dụng CNTT về đăng ký, quản lý hộ tịch tại địa phương; đề xuất phương án nâng cấp, trang bị mới cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT.

          Triển khai ứng dụng phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch. Phần mềm chuẩn dùng chung về đăng ký, quản lý hộ tịch được xây dựng trên cơ sở tin học hóa các quy định về trình tự, thủ tục đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn và các việc hộ tịch khác theo quy định của Luật Hộ tịch, Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch và Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp. Việc sử dụng internet để phục vụ công tác đăng ký và quản lý hộ tịch phải đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

          Bên cạnh đó, tổ chức đào tạo, chuyển giao công nghệ liên quan đến các giải pháp kỹ thuật công nghệ (cài đặt, kết nối, vận hành phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung). Xây dựng phương án để cập nhật dữ liệu hộ tịch từ sổ giấy (hiện đang được lưu trữ tại Sở Tư pháp, cấp huyện, cấp xã) vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc. Các đơn vị đã áp dụng phần mềm do công ty bên ngoài cung cấp có kế hoạch trích xuất dữ liệu hộ tịch đã nhập của phần mềm hộ tịch trước đó (nếu có) để chuyển vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc. Sơ kết việc áp dụng phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch, tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp để tiếp tục hoàn thiện phần mềm dùng chung về đăng ký và quản lý hộ tịch. Tập trung duy trì, vận hành củng cố hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo hướng hiện đại theo quy định của Luật Hộ tịch; quản lý, khai thác, sử dụng an toàn, có hiệu quả.

          Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch này, đồng thời theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện kế hoạch; lập dự toán kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch này.

            UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có trách nhiệm bố trí nguồn nhân lực đúng tiêu chuẩn, đủ năng lực làm công tác hộ tịch tại Phòng Tư pháp, UBND cấp xã; bảo đảm kinh phí và các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị để thực hiện xây dựng, quản lý và duy trì Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử tại địa phương, bảo đảm tốt hệ thống thông tin hộ tịch, việc kết nối chia sẻ với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc.

          Căn cứ chức năng nhiệm vụ, các sở, ngành liên quan phối hợp với Sở Tư pháp trong việc triển khai các hoạt động góp phần thực hiện có hiệu quả các nội dung của Đề án.../.

                                                                                          Lưu Thị Khánh Ly

                                                                                 Sở Thông tin và Truyền thông

BẢN ĐỒ TỈNH LẠNG SƠN

LIÊN KẾT WEBSITES
THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

web stats

HỖ TRỢ KỸ THUẬT TRỰC TUYẾN

0253.818.657              0918210111

Liên hệ qua Yahoo Messenger Liên hệ qua Yahoo Messenger

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LẠNG SƠN

Giấy phép số: 20/GP-TTĐT ngày 12/3/2015 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Cơ quan thường trực: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Trụ sở: Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại: (0205) 3.812.959; Fax: (0205) 3.814.302 Email: ubndls@langson.gov.vn

Ghi rõ nguồn “Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn” hoặc “www.langson.gov.vn” khi đăng tải lại thông tin từ Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn