Về việc phân công công việc cho sinh viên cử tuyển

Thứ Hai, 21/12/2015 - 08:07
Người hỏi: 
Dương Văn Vương
Ngày hỏi: 
30/11/2015
Địa chỉ: 
huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
Nội dung câu hỏi: 

          Em là sinh viên cử tuyển trường Đại học Giao thông Vận tải được UBND tỉnh cử đi đào tạo từ cuối năm 2009 đến đầu năm 2015 em tốt nghiệp, theo Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ về Quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, thì sinh viên cử tuyển sau khi tốt nghiệp được phân công công tác nhưng đến giờ em vẫn không có thông báo gì, em muốn hỏi sinh viên cử tuyển có được phân công công tác không? nếu được thì chờ đến bao giờ và ở đâu sẽ nhận hồ sơ?

Trả lời: 

          Tại công văn số 1004/SNV-CCVC ngày 17/12/2015 về việc trả lời câu hỏi chuyên mục Hỏi - Đáp trên Cổng Thông tin điện tử, Sở Nội vụ trả lời như sau:

          Khoản 2, Khoản 3, Điều 11 Nghị định 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 49/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP và có hiệu lực kể từ ngày 06/7/2015) quy định:

          “2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo việc tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển hoặc gửi hồ sơ tới các cơ quan, đơn vị dự kiến sử dụng để xét tuyển vào vị trí việc làm theo quy định tại Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức đối với người được cử đi học theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp.”

          “3. Thời gian người học theo chế độ cử tuyển chờ thông báo xét tuyển theo quy định tại Khoản 2 Điều này tối đa là 12 tháng, kể từ ngày được công nhận tốt nghiệp. Quá thời hạn 12 tháng không nhận được thông báo xét tuyển theo quy định của Nghị định này thì người học theo chế độ cử tuyển không phải bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo.”

          Ông Dương Văn Vương được cử đi đào tạo đại học theo chế độ cử tuyển, tốt nghiệp đại học giao thông vận tải, chuyên ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông và được cấp bằng tốt nghiệp ngày 03/02/2015;

          Sau khi tiếp nhận hồ sơ tốt nghiệp đại học theo chế độ cử tuyển, ngày 24/9/2015, Sở Nội vụ Lạng Sơn đã có văn bản số 731/SNV-CCVC bàn giao hồ sơ và bằng tốt nghiệp đại học của ông Dương Văn Vương, sinh viên được cử đi học theo chế độ cử tuyển đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập xem xét, bố trí, tuyển dụng theo thẩm quyền phân cấp, trong đó có nội dung:

          "Thời gian người học theo chế độ cử tuyển chờ thông báo xét tuyển theo quy định tối đa là 12 tháng, kể từ ngày được công nhận tốt nghiệp. Quá thời hạn 12 tháng, cơ quan, đơn vị không thực hiện được việc xét tuyển đối với sinh viên cử tuyển thì phải bàn giao lại hồ sơ gốc cho sinh viên cử tuyển để sinh viên cử tuyển tự đi tìm việc làm mà không phải bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo." (văn bản số 731/SNV-CCVC đã gửi cho cá nhân);

          Do vậy, đề nghị ông Dương Văn Vương liên hệ với Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập để biết thêm thông tin về kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức theo quy định.

          Sở Nội vụ phúc đáp Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử để trả lời công dân theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND huyện Đình Lập;

- Sở GD&ĐT;

- LĐ Sở NV;

- Phòng CCVC;

- Lưu: VT.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

Đã ký

 

 

 Hoàng Thị Hiền

        

BẢN ĐỒ TỈNH LẠNG SƠN

LIÊN KẾT WEBSITES
THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

web stats

HỖ TRỢ KỸ THUẬT TRỰC TUYẾN

0253.818.657              0918210111

Liên hệ qua Yahoo Messenger Liên hệ qua Yahoo Messenger

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LẠNG SƠN

Giấy phép số: 20/GP-TTĐT ngày 12/3/2015 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Cơ quan thường trực: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Trụ sở: Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại: (0205) 3.812.959; Fax: (0205) 3.814.302 Email: ubndls@langson.gov.vn

Ghi rõ nguồn “Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn” hoặc “www.langson.gov.vn” khi đăng tải lại thông tin từ Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn