Kế hoạch thực hiện tổng điều tra, đánh giá tài nguyên đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Thứ Ba, 10/03/2015 - 16:01

          Ngày 05/3/2015, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 28/KH-UBND về việc thực hiện tổng điều tra, đánh giá tài nguyên đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

          Theo đó, tổng điều tra, đánh giá tài nguyên đất đai trên địa bàn tỉnh được tiến hành trên phạm vi toàn tỉnh; việc điều tra, đánh giá phân theo các vùng, khu vực. Kết quả điều tra, đánh giá tài nguyên đất đai của các vùng, khu vực là cơ sở để tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá tài nguyên đất đai trên toàn tỉnh.

          Nội dung tổng điều tra, đánh giá tài nguyên đất đai trên địa bàn tỉnh bao gồm:

          Điều tra, đánh giá chất lượng, tiềm năng đất đai, thoái hóa đất: Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 35/2014/TT-BTNMT Quy định việc điều tra, đánh giá đất đai, cụ thể như sau: Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ. Lập kế hoạch và điều tra, lấy mẫu đất tại thực địa. Tổng hợp, xử lý thông tin tài liệu nội nghiệp và ngoại nghiệp. Xây dựng bản đồ chất lượng đất, tiềm năng đất đai, bản đồ thoái hóa đất. Phân tích thực trạng chất lượng đất, tiềm năng đất đai, thoái hóa đất. Đề xuất các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và định hướng quản lý sử dụng đất bền vững. Xây dựng báo cáo đánh giá về chất lượng đất, tiềm năng đất đai, thoái hóa đất.

          Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất: Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 35/2014/TT-BTNMT, cụ thể: Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ để xác định các nguồn gây ô nhiễm đất, các khu vực có nguy cơ ô nhiễm đất. Lập kế hoạch và điều tra lấy mẫu tại thực địa. Phân tích mẫu đất, tổng hợp số liệu và cảnh báo các khu vực đất bị ô nhiễm và có nguy cơ ô nhiễm (cận ô nhiễm). Xây dựng bản đồ các khu vực đất bị ô nhiễm. Đề xuất các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và định hướng quản lý, sử dụng đất bền vững. Xây dựng báo cáo đánh giá về thực trạng ô nhiễm đất.

          Điều tra, phân hạng đất nông nghiệp: Thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 35/2014/TT-BTNMT, cụ thể: Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ. Lập kế hoạch và điều tra thực địa hiệu quả sử dụng đất. Tổng hợp, xử lý thông tin tài liệu nội nghiệp và ngoại nghiệp. Xây dựng bản đồ phân hạng đất nông nghiệp. Xây dựng báo cáo kết quả phân hạng đất nông nghiệp.

          UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng dự án và dự toán kinh phí cụ thể, chi tiết đối với từng hạng mục công việc; tổ chức thực hiện công tác tổng điều tra, đánh giá tài nguyên đất trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ và trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả điều tra, đánh giá đất đai trên địa bàn tỉnh.../.

                                                                                                Nguyễn Như Trang

                                                                                        Sở Thông tin và Truyền thông

BẢN ĐỒ TỈNH LẠNG SƠN

LIÊN KẾT WEBSITES
THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

web stats

HỖ TRỢ KỸ THUẬT TRỰC TUYẾN

0253.818.657              0918210111

Liên hệ qua Yahoo Messenger Liên hệ qua Yahoo Messenger

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LẠNG SƠN

Giấy phép số: 20/GP-TTĐT ngày 12/3/2015 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Cơ quan thường trực: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Trụ sở: Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại: (0205) 3.812.959; Fax: (0205) 3.814.302 Email: ubndls@langson.gov.vn

Ghi rõ nguồn “Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn” hoặc “www.langson.gov.vn” khi đăng tải lại thông tin từ Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn