Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Thứ Năm, 05/03/2015 - 16:02

          Ngày 14/02/2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

          Theo đó, Quyết định quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh mà Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (gọi tắt là Nghị định số 47/2014/NĐ-CP) gồm: 

          Bồi thường chi phí di chuyển khi Nhà nước thu hồi đất theo Khoản 1 Điều 91 Luật Đất đai, hỗ trợ theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP; Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại theo Điểm a Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP; Bồi thường đất phi nông nghiệp không phải là đất ở và giao đất, thu tiền sử dụng đất tại khu tái định cư theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 5 Điều 7 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP; Quy định về khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có và bồi thường nhà, công trình xây dựng không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật quy định tại Khoản 1, Khoản 4 Điều 9 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP; Xử lý một số trường hợp cụ thể về nhà, công trình khi Nhà nước thu hồi đất; Bồi thường thiệt hại tài sản gắn liền với đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện (gọi tắt là Nghị định số 14/2014/NĐ-CP); Bồi thường thiệt hại về đất do hạn chế khả năng sử dụng đất  thuộc hành lang an toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP và Điều 19 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP; Bồi thường nhà, công trình đối với người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP; Phân chia tiền bồi thường về đất đối với những người đang đồng quyền sử dụng đất theo Điều 15 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP; Bồi thường về di chuyển mồ mả theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP;

          Bên cạnh đó, hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ( gọi tắt là Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT) ; Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT; Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở theo quy định tại Khoản 2 Điều 22 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP; Hỗ trợ khi thu hồi đất công ích của xã, phường, thị trấn theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP; Hỗ trợ khác đối với người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP;

          Ngoài ra, Quyết định cũng quy định các nội dung về suất tái định cư tối thiểu theo quy định tại Khoản 3 Điều 27 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP; Quy định về giao đất, thu tiền sử dụng đất tại khu tái định cư; Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng; Ủy quyền thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Trách nhiệm của các cơ quan trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và những quy định về Điều khoản chuyển tiếp.

          Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2015 và thay thế Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 20/4/2012 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định về cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn./.

          Nội dung chi tiết Quyết định xem tại đây: 12/2015/QĐ-UBND.PDF

                                                                                          Lưu Thị Khánh Ly

                                                                                 Sở Thông tin và Truyền thông

BẢN ĐỒ TỈNH LẠNG SƠN

LIÊN KẾT WEBSITES
THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

web stats

HỖ TRỢ KỸ THUẬT TRỰC TUYẾN

0253.818.657              0918210111

Liên hệ qua Yahoo Messenger Liên hệ qua Yahoo Messenger

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LẠNG SƠN

Giấy phép số: 20/GP-TTĐT ngày 12/3/2015 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Cơ quan thường trực: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Trụ sở: Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại: (0205) 3.812.959; Fax: (0205) 3.814.302 Email: ubndls@langson.gov.vn

Ghi rõ nguồn “Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn” hoặc “www.langson.gov.vn” khi đăng tải lại thông tin từ Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn