Kế hoạch thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh, cấp huyện; lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện

Thứ Năm, 05/03/2015 - 16:08

          Ngày 02/3/2015, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 25/KH-UBND thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh, cấp huyện; lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện.

          Mục đích nhằm đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện giai đoạn 2011-2015 đã được phê duyệt và làm rõ những vướng mắc, khó khăn, bất cập trong việc lập, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để thực hiện điều chỉnh trong giai đoạn 2016-2020; phát huy tốt nguồn lực đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, chủ động trong công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra; tài liệu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là cơ sở, cung cấp thông tin cho xây dựng các quy hoạch chuyên ngành có sử dụng đất.

          Các nội dung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất bao gồm: Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, tài liệu, phân tích, đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường, tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước (2011-2015); xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, có gắn với quỹ đất dành cho bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh; lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) đối với cấp tỉnh, cấp huyện lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất (năm 2016); xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan; thẩm định, phê duyệt và công bố công khai, tổ chức thực hiện.

          Sở Tài nguyên và Môi trư­ờng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh; hướng dẫn UBND các huyện, thành phố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện...

          UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo UBND tỉnh qua Sở Tài nguyên và Môi trường về tiến độ thực hiện, những khó khăn vướng mắc để kịp thời giải quyết, bảo đảm tiến độ.

                                                                                            Lô Thùy Linh

                                                                               Sở Thông tin và Truyền thông

BẢN ĐỒ TỈNH LẠNG SƠN

LIÊN KẾT WEBSITES
THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

web stats

HỖ TRỢ KỸ THUẬT TRỰC TUYẾN

0253.818.657              0918210111

Liên hệ qua Yahoo Messenger Liên hệ qua Yahoo Messenger

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LẠNG SƠN

Giấy phép số: 20/GP-TTĐT ngày 12/3/2015 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Cơ quan thường trực: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Trụ sở: Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại: (0205) 3.812.959; Fax: (0205) 3.814.302 Email: ubndls@langson.gov.vn

Ghi rõ nguồn “Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn” hoặc “www.langson.gov.vn” khi đăng tải lại thông tin từ Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn