Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Thứ Sáu, 30/01/2015 - 16:42

          Ngày 27/01/2015, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND về việc định giá đất cụ thể năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

          Mục đích để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án đầu tư đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 162/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 về Danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo quy định tại Khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai, chủ động trong việc tổ chức thực hiện, bảo đảm kịp thời, đáp ứng tiến độ của các dự án và làm cơ sở để bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước cho việc tổ chức thực hiện định giá đất cụ thể.

          Theo Kế hoạch, các dự án cần định giá đất cụ thể trong năm 2015 trên địa bàn tỉnh là 272 dự án. Việc xác định giá đất cụ thể thực hiện theo các phương pháp: So sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư. Đối với các dự án có các thửa đất liền kề nhau, có cùng mục đích sử dụng, khả năng sinh lợi và thu nhập từ việc sử dụng đất tương tự nhau thì giá đất cụ thể được xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất.

          Tiến độ thực hiện như sau: Quý I gồm  104 dự án/11 huyện, thành phố; Quý II gồm 66 dự án/11 huyện, thành phố; Quý III gồm 43 dự án/11 huyện, thành phố và Quý IV gồm 59 dự án/11 huyện, thành phố.

          Tổng kinh phí định giá đất cụ thể của 272 dự án là 13.600.000.000 đồng do Nhà nước cấp.

          UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện việc xác định giá đất cụ thể đối với các dự án theo Kế hoạch này. Sở Tài chính là cơ quan thường trực có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ phương án giá đất cụ thể; tổ chức họp Hội đồng để thẩm định phương án giá đất, ban hành văn bản thẩm định của Hội đồng thẩm định giá đất; thẩm định dự toán định giá đất cụ thể của từng dự án để làm căn cứ thanh toán cho tư vấn định giá đất...

                                                                                          Lô Thùy Linh

                                                                             Sở Thông tin và Truyền thông

BẢN ĐỒ TỈNH LẠNG SƠN

LIÊN KẾT WEBSITES
THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

web stats

HỖ TRỢ KỸ THUẬT TRỰC TUYẾN

0253.818.657              0918210111

Liên hệ qua Yahoo Messenger Liên hệ qua Yahoo Messenger

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LẠNG SƠN

Giấy phép số: 20/GP-TTĐT ngày 12/3/2015 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Cơ quan thường trực: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Trụ sở: Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại: (0205) 3.812.959; Fax: (0205) 3.814.302 Email: ubndls@langson.gov.vn

Ghi rõ nguồn “Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn” hoặc “www.langson.gov.vn” khi đăng tải lại thông tin từ Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn