Danh sách sở, ban, ngành

Dấu ấn sản xuất nông nghiệp

Thứ Hai, 05/02/2018 - 08:10

            Năm 2017, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt được kết quả quan trọng, góp phần thiết thực vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Năm 2018 là năm thứ ba của kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 - 2020, trong đó nông nghiệp và phát triển nông thôn là một trong những lĩnh vực trọng tâm chỉ đạo của tỉnh. Vì vậy, ngành nông nghiệp tỉnh đã đề ra mục tiêu cụ thể cho năm 2018 là: phấn đấu tốc độ tăng trưởng toàn ngành đạt 2 – 3%.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bắc Sơn giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp đặc sản cho du khách

            Bước chuyển năm 2017

            Ông Lý Việt Hưng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho biết: Năm 2017, mặc dù sản xuất nông, lâm nghiệp gặp một số khó khăn nhưng với sự chủ động của toàn ngành trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, tốc độ tăng trường của ngành vẫn đạt 2,41%, tăng 1,5% so với năm 2016, qua đó đóng góp 0,53 điểm phầm trăm vào mức tăng trưởng chung của tỉnh. Ngoài ra, năm 2017, kết quả nổi bật của ngành là các cây trồng có giá trị kinh tế và sản lượng thu hoạch các sản phẩm chủ lực tăng so với năm 2016 như: na sản lượng thu hoạch 22 nghìn tấn, tăng 7,3%; rau các loại sản lượng trên 100 nghìn tấn, tăng 2,57%...

            Theo lãnh đạo Sở NN&PTNT, năm 2017 là năm triển khai, thực hiện mạnh mẽ đề án đổi mới hình thức sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp, do vậy, ngành đã lựa chọn một số mô hình để phát triển sản xuất gắn xây dựng nhãn mác sản phẩm hình thành chuỗi. Điển hình như: sản phẩm na Chi Lăng, ngành đã phối hợp với UBND huyện Chi Lăng tổ chức ngày hội na Chi Lăng và tuần lễ na Chi Lăng (tại Hà Nội). Việc tổ chức thành công chuỗi liên kết này đã góp phần mang lại tổng thu cho vụ na Chi Lăng được hơn 500 tỷ đồng. Ngoài ra, còn góp phần tăng thu cho vùng na của huyện lân cận Hữu Lũng (hơn 200 tỷ đồng). Cũng giống như vậy, ngành phối hợp với thành phố Lạng Sơn phát triển mạnh nhãn hiệu rau an toàn; phối hợp với các huyện: Bắc Sơn, Cao Lộc, Văn Lãng tổ chức thành công ngày hội quýt Bắc Sơn; hội thi hồng Bảo Lâm, hội thi hồng Vành Khuyên. Đồng thời xây dựng thành công nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa cho thạch đen Tràng Định... Chính việc làm này đã giúp hình thành khá rõ nét một số vùng sản xuất hàng hoá tập trung tại một số huyện, thành phố.

            Như vậy có thể thấy, ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang từ sản xuất nhỏ lẻ chuyển sang sản xuất hàng hoá tập trung theo nhu cầu thị trường. Việc cơ cấu mùa vụ có chuyển biến rõ nét, điều này được thể hiện rõ qua tổng sản lượng lương thực năm 2017 tăng 3,4% so với năm 2016 (đạt 326,5 nghìn tấn). Cùng với đó, trong năm, kinh tế đồi rừng tiếp tục được thực hiện hiệu quả, tổng diện tích trồng rừng mới đạt 11.365 ha, tăng 26,3% so với kế hoạch.

Nông dân xã Y Tịch trưng bày sản phẩm nông sản tại ngày Hội na huyện Chi Lăng năm 2017

            Mục tiêu 2018

            Mục tiêu mà ngành nông nghiệp tỉnh đặt ra trong năm 2018 là: phấn đấu tốc độ tăng trưởng toàn ngành đạt 2 – 3%; tổng sản lượng lương thực đạt 310 nghìn tấn; thu nhập bình quân trên đơn vị diện tích canh tác trồng trọt đạt 70 triệu đồng/ha; tăng thu nhập cho người nông dân...

            Để đạt được mục tiêu này, ngành nông nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục chọn lựa một số sản phẩm có lợi thế cạnh tranh đưa vào sản xuất. Đó là tiếp tục khai thác tiềm năng thế mạnh của một số loại cây ăn quả đặc sản như: na, quýt, hồng, mở rộng diện tích trồng mới ở những nơi có điều kiện, khuyến khích bà con trồng cây ăn quả kết hợp với chăn nuôi. Sở NN&PTNT đã chỉ đạo phòng nông nghiệp các huyện, thành phố chủ động lựa chọn cơ cấu cây trồng theo hướng tăng diện tích các cây trồng chủ lực, cây trồng có giá trị, phát triển theo chiều sâu. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tốt việc phát triển kinh tế hợp tác xã. Bên cạnh đó, thực hiện hiệu quả chương trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Đổi mới xây dựng các mô hình, tổng kết các mô hình làm ăn có hiệu quả để bổ sung, hoàn thiện, nhân rộng trong dân.

            Lãnh đạo Sở NN&PTNT cho biết: Thời gian tới, ngành tiếp tục kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn theo chính sách thu hút đầu tư của Chính phủ và của tỉnh. Ngoài ra, quản lý khai thác tốt các dự án, công trình đưa vào khai thác sử dụng, đặc biệt quản lý khai thác các công trình thủy lợi để phục vụ tốt nhu cầu sản xuất của người dân.

                                                                                        Nguồn: Baolangson.vn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: Số 118 đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.870.353; Fax: (025) 3.874.140;