Danh sách sở, ban, ngành

Báo cáo kết quả công tác tháng 01, phương hướng nhiệm vụ tháng 02 năm 2018

Thứ Ba, 23/01/2018 - 09:38

Chi tiết Báo cáo xem tại đây: 12/BC-SNN

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: Số 118 đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.870.353; Fax: (025) 3.874.140;