Danh sách sở, ban, ngành

Kế hoạch công tác thi đua – khen thưởng năm 2018

Thứ Ba, 23/01/2018 - 09:36

Chi tiết Kế hoạch xem tại đây: 09/KH-SNN

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: Số 118 đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.870.353; Fax: (025) 3.874.140;