Danh sách sở, ban, ngành

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND, ngày 04/01/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp

Thứ Ba, 23/01/2018 - 09:32

Chi tiết Kế hoạch xem tại đây: 04/KH-SNN

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: Số 118 đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.870.353; Fax: (025) 3.874.140;