Danh sách sở, ban, ngành

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2018

Thứ Ba, 23/01/2018 - 09:26

Chi tiết Kế hoạch xem tại đây: 03/KH-SNN

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: Số 118 đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.870.353; Fax: (025) 3.874.140;