Danh sách sở, ban, ngành

Báo cáo kết quả công tác tháng 10, phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2017

Thứ Sáu, 20/10/2017 - 10:04

Chi tiết Báo cáo xem tại đây: 263/BC-SNN.pdf

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: Số 118 đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.870.353; Fax: (025) 3.874.140;