Danh sách sở, ban, ngành

Tập trung thực hiện tiêu chí thủy lợi

Thứ Ba, 03/10/2017 - 10:35

         Phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh đã và đang được cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân nỗ lực thực hiện. Trong đó, tiêu chí thủy lợi đạt kết quả quan trọng.

Kênh mương thủy lợi xã Tri Phương (Tràng Định) được kiên cố hóa,

đạt chuẩn nông thôn mới

         Cuối năm 2016, xã Tri Phương (Tràng Định) đạt chuẩn NTM. Ông Lê Văn Vỹ, Chủ tịch UBND xã cho biết: Vào thời điểm đầu năm 2016, tiêu chí thủy lợi được xã xác định rất khó khăn. Nhưng được sự hỗ trợ của Nhà nước, cấp ủy, chính quyền xã đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, thôn bản tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực đóng góp ngày công, kinh phí sửa chữa, nâng cấp, kiên cố hóa kênh mương thủy lợi. Với sự quyết tâm đó, tháng 9/2016, tiêu chí thủy lợi đạt chuẩn, góp phần hoàn thành 19/19 tiêu chí, đưa xã về đích NTM.

         Ngoài Tri Phương, để thực hiện tiêu chí thủy lợi, hằng năm bằng các chương trình hỗ trợ của Nhà nước, huyện Tràng Định chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND các xã hỗ trợ xi măng, huy động nhân dân đóng góp ngày công nạo vét, kiên cố hóa kênh mương. Trong 9 tháng của năm 2017, nhân dân đóng góp được gần 15.000 ngày công làm thủy lợi, kiên cố hóa được gần 400 m kênh mương; nạo vét được 75.000 m, phát quang được 70.000 m, sửa chữa 30 phai đập nhỏ, 70 guồng cọn… Ông Triệu Minh Quân, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Được sự đầu tư của Nhà nước và sự đóng góp tích cực của nhân dân, công tác cải tạo, sửa chữa, nâng cấp hồ đập và kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn huyện đạt được kết quả quan trọng. Năm 2017, bằng nguồn ngân sách Nhà nước hỗ trợ trên 6,6 tỷ đồng, huyện xây dựng 14 công trình thủy lợi. Đến nay, toàn huyện có 18 xã (chiếm 81,8%) đạt tiêu chí thủy lợi. Xã Chi Lăng phấn đấu đạt chuẩn năm 2017, đến nay tiêu chí thủy lợi đã đạt.

         Phong trào làm thủy lợi được quan tâm không chỉ ở Tràng Định, nhiều huyện khác cũng thực hiện có hiệu quả. Tại huyện Bắc Sơn, việc nâng cấp sửa chữa, kiên cố kênh mương thủy lợi được chú trọng thường xuyên. Từ đầu năm 2017 đến nay, huyện hỗ trợ gần 130 tấn xi măng cho các xã làm thủy lợi. Cùng với đó, nhân dân đóng góp hàng nghìn ngày công, nạo vét được gần 60.000 m kênh mương, sửa chữa được gần 9.000 m… Đến nay, toàn huyện có 11/19 xã đạt tiêu chí thủy lợi, trong đó 2 xã: Đồng Ý, Chiến Thắng phấn đấu đạt chuẩn năm 2017 đã đạt tiêu chí thủy lợi.

         Để thực hiện tiêu chí thủy lợi, Chi cục Thủy lợi đã chủ động các giải pháp. Ông Chu Văn Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi cho biết: Chi cục đã xây dựng kế hoạch, tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, hướng dẫn các huyện thực hiện tiêu chí thủy lợi. Trong năm 2017, bằng nguồn vốn sự nghiệp thủy lợi tỉnh (5 tỷ đồng), chi cục sửa chữa nâng cấp 11 công trình thủy lợi (trong đó đầu tư 7 công trình cho xã điểm phấn đấu về đích NTM năm 2017); tổ chức 4 lớp tập huấn đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng”. Cùng với đó, trong 9 tháng của năm 2017, toàn tỉnh huy động được gần 100.000 ngày công (vượt 56% so với cùng kỳ năm 2016) để sửa chữa, kiên cố kênh mương thủy lợi. Qua đó, kiên cố, sửa chữa được gần 12.000 m kênh mương (tăng 110% so với cùng kỳ); nạo vét được gần 660.000 m (vượt 28% so với cùng kỳ); phát dọn gần 330.000 m (vượt 11% so với cùng kỳ); hỗ trợ 1.308 tấn xi măng cho các huyện làm thủy lợi.

         Với những giải pháp đồng bộ, hiệu quả trong thực hiện tiêu chí thủy lợi, đến nay toàn tỉnh có 105 xã (chiếm 50,72%) đạt tiêu chí thủy lợi, tăng 37 xã so với năm 2016.

Nguồn: baolangson.vn

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: Số 118 đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.870.353; Fax: (025) 3.874.140;