Danh sách sở, ban, ngành

Thông báo về việc ủy quyền điều hành hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn

Thứ Hai, 18/09/2017 - 11:09

Chi tiết Thông báo xem tại đây: 88/TB-SNN.pdf

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: Số 118 đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.870.353; Fax: (025) 3.874.140;