Danh sách sở, ban, ngành

Ban hành kế hoạch tăng cường năng lực và truyền thông về cấp nước thực hiện Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2017

Thứ Tư, 06/09/2017 - 03:20

         Thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra vay vốn Ngân hàng Thế giới, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế hoạch số 54/KH-SNN ngày 31/8/2017 kế hoạch Tăng cường năng lực và truyền thông về cấp nước thực hiện Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2017.

         - Các hoạt động tăng cường năng lực của tỉnh Lạng Sơn năm 2017 tập trung chủ yếu vào những nội dung sau:

         + Ngành Nông nghiệp: Quản lý chương trình, Hoạt động tăng cường năng lực về nâng cao tính bền vững của các công trình cấp nước.

         + Ngành Y tế Tập trung vào nội dung nhu cầu về tăng cường thay đổi hành vi vệ sinh và tính bền vững các dịch vụ vệ sinh.

         + Ngành Giáo dục: Tổ hội nghị triển khai, giới thiệu chương trình cho cán bộ ngành giáo dục bao gồm đại diện sở/phòng GD&ĐT, ban giám hiệu các trường học trong địa bàn dự án trong năm… Tập huấn về truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh tại trường học cho giáo viên.

         - Kế hoạch truyền thông về cấp nước: Tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về nước sạch và VSMT được thực hiện tại 01 xã điểm sẽ tham gia vào Chương trình, tổ chức vận động, tuyên truyền người dân, truyền tải các thông điệp và nội dung Chương trình WB đến chính quyền xã và nhân dân trong xã, cùng với sự tham gia của các đơn vị liên quan trên địa bàn huyện, các sở ban ngành của tỉnh.

 TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NT

 

 

 

Chi tiết Kế hoạch số 54/KH-SNN xem tại đây: Download

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: Số 118 đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.870.353; Fax: (025) 3.874.140;