Danh sách sở, ban, ngành

Kế hoạch nâng cao Chỉ số cải cách hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2017 và những năm tiếp theo

Thứ Hai, 28/08/2017 - 10:11

Chi tiết Kế hoạch xem tại đây: 50/KH-SNN.pdf

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: Số 118 đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.870.353; Fax: (025) 3.874.140;