Danh sách sở, ban, ngành

Báo cáo kết quả công tác tháng 7, phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2017

Thứ Ba, 18/07/2017 - 00:30

Chi tiết Báo cáo xem tại đây: 189.signed.pdf

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: Số 118 đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.870.353; Fax: (025) 3.874.140;