Danh sách sở, ban, ngành

Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình phối hợp tiếp tục đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020

Thứ Năm, 29/06/2017 - 02:06

Chi tiết Kế hoạch xem tại đây: 43/KH-SNN.pdf

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: Số 118 đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.870.353; Fax: (025) 3.874.140;